Stiftelsen og Godset

Siden grundlæggelsen af benediktinerklosteret i 1100-tallet har store ændringer fundet sted. I løbet af middelalderen erhvervede klosteret store jordbesiddelser – senere vurderet til omtrent 16-17.000 ha. I dag omfatter godset godt 1.000 ha agerjord og skov, samt kirkegården og en række ejendomme og huse.

 

Herluf Trolle og Birgitte Gøye grundlagde Stiftelsen ””Herlufsholm Skole og Gods” i 1565. Således blev fundamentet for det nutidige Herlufsholm dannet og kom til at omfatte skolen, godset og kirken. Kirken og kirkegården tilhører stadig Stiftelsen, men hele sorgnet kan anvende dem.

 

I dag beskæftiger Stiftelsen sig mest med ejerskab og drift af skolen, der er en stor kostskole – dog med et betydeligt antal dagselever fra omegnen. Herlufsholm Skole er stadig en dansk skole, men med et internationalt perspektiv.

 

Klik HER for at se Stiftelsens præsentationsregnskab for 2013.

  Klik på billedet
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318