Gymnasiet

På Herlufsholm Skole tilbyder vi en dansk studentereksamen af højeste kvalitet, der kombinerer faglighed, dannelse og internationalt udsyn. Uddannelsen sigter primært mod videregående studier.

 

Hos os er gymnasieuddannelsen organiseret således, at skolen har 4 grundforløbsklasser med normalt 24 elever i hver klasse. Vi ønsker, at eleverne får et godt netværk inden forgreningen finder sted, og derfor har vi ca. 24 elever i vores klasser. Studieretningsforløbene begynder i slutningen af januar i 1.g. Vi opretter som regel 5 studieretningsklasser på baggrund af de 4 grundforløbsklasser – hvorved elevtallet i hver enkel klasse falder.

 

Vi tilbyder til optaget 2017 følgende typer af studieretninger:

  1. Kunstneriske studieretninger
  2. Naturvidenskabelige studieretninger
  3. Sproglige studieretninger
  4. Samfundsvidenskabelige studieretninger
  5. Samfund & Business studieretningen

Læs mere om de studieretningerne HER

 

Læs studieplaner for alle fag HER

 

Læs mere om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger kvalificerer til
på Uddannelsesguiden HER

 

Læs mere om, hvilke uddannelser studenter fra Herlufsholm fortsætter på efter deres eksamen HER.

 

Læs mere om valgfag i gymnasiet HER

 

Rejser og ekskursioner
På Herlufsholm Skole vil vi gerne tage eleverne med ud i verden på studierejser og ekskursioner.

 

I fællesfagene og nogle af de traditionelle valgfag kan eleverne komme på en-dags ekskursioner. I 2.g tager alle klasser på en uges studietur som del af et tværfagligt forløb. Derudover kan eleverne også komme på rejser i 3.g.

 

Vi informerer eleverne, når de har mulighed for at komme af sted.

 

Kontakt Gymnasieleder/Uddannelsesleder Mikkel Kjellberg, hvis der er spørgsmål:
e-mail mke@herlufsholm.dk

 

Man kan finde mere information om gymnasiet her:

 

Love og regler

 

Klagefrister

Klager over beslutninger truffet på skolen efter STX-bekendtgørelsen, herunder standpunktskarakterer, årskarakterer og beslutninger vedr. oprykning til næste skoleår, sendes til skolens leder.

 

Klagefristen er på Herlufsholm Skole fastsat til 14 dage fra en given beslutning er blevet meddelt.

 

Fristen for at klage over eksamen er centralt fastsat. Klagefristen er her ligeledes 14 dage.  Klik på billedet
Engagerede lærere, der brænder for deres fag
Musik og kreativitet i 1.g
Ekstra udfordringer på studieretningen Samfund & Business
Mulighed for deltagelse i konferencer og udveksling
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318