IB (International Baccalaureate)

IB-programmet er en international studieforberedende uddannelse, hvor undervisningen foregår på engelsk. På Herlufsholm Skole har dansk dog stadig afgørende værdi, både som kommunikationssprog i hverdagen og som sprogfag i uddannelsesforløbet.

 

IB svarer til den danske 2.g og 3.g, og derfor har vi oprettet en Prep-IB, der svarer til den danske 1.g. Vi forventer, at elever i Prep-IB udviser modenhed og selvstændighed, såvel som akademiske ambitioner og gode resultater, førend de kan avancere til IB-programmet. IB-programmet udfordrer eleverne, og derfor lægger vi vægt på alle karakterer i Prep-IB, specielt mock- og årsprøver.

 

I 2011 indførte vi en optagelsesprøve i engelsk og matematik som en del af optagelsesproceduren. Det er muligt at tage prøven her på skolen, eller vi kan sende den til den nuværende skole.

 

Til IB uddannelsen skal eleverne vælge fag. I den forbindelse beder vi dem overveje deres valg grundigt, da vi ikke kan garantere, at det er muligt at ændre beslutningen efterfølgende.

 

Elever, der går i 2.IB, skal bestå årgangen med 24 point.

 

Læs mere om IB på Herlufsholm HER eller om IB generelt HER

 

CAS-programmet
Som en særlig del af IB-uddannelsen skal eleverne gennemgå CAS-programmet. CAS er en forkortelse for Creativity, Activity og Service, og programmet forløber som regel over mindst 18 måneder. En tilfredsstillende gennemførelse af CAS-programmet er en forudsætning for, at eleverne kan gennemføre IB-uddannelsen.

 

Creativity: Kunstneriske aktiviteter, der indebærer kreativ tænkning

 

Activity: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse

 

Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, der giver eleven en lærerig oplevelse, samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, de hjælper, respekteres

 

Vi hjælper eleverne på vej gennem skolens aktivitetsprogram og forskellige typer af samarbejde med institutioner i lokalområdet.

 

Kontakt IB-koordinator Natascha Philip, hvis der er spørgsmål til uddannelsen:
e-mail nap@herlufsholm.dk  

 

 

Vigtige IB informationer:

 

Regelgrundlaget for IB-diploma-programmet kan hentes HER

 

Sprogpolitik for IB-diploma-programmet kan hentes HER

 

Omregningstabel IB til danske karakterer kan hentes HER

 

Vejledning vedrørende snyd og plagiering kan hentes HER

 

IB-fagoversigt kan hentes HER 

 

Information om valgfag kan hentes HER

 

Information om Math level kan hentes HER

 

Prior Learning kan hentes HER

 

Tag SAT i Denmark HER Klik på billedet
IB er den internationale studentereksamen
CAS-programmet sætter fokus på det hele menneske
Uddannelsen er på engelsk, men skolens administrationssprog er dog stadig dansk
Faglig og personlig udvikling
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318