Uddannelser

Herlufsholm Skole udbyder et ganske omfattende program på undervisningsområdet for 6. klasse til 3.g.

 

I 6.-9. klasse har vi skabt vores egen pædagogiske model, kaldet Juniorprogrammet. Programmet følger de krav og kriterier, som Undervisningsministeriet har opstillet.

 

10. klasse kalder vi Præparandklassen, da undervisningen her specielt tager sigte på at forberede eleverne til gymnasiet.

 

Undervisningen i gymnasiet følger naturligvis Undervisningsministeriets bekendtgørelser for den danske studentereksamen. Vi har reduceret udbuddet af vores studieretninger, dels på grund af skolens størrelse, men også til dels fordi vi ønsker at finpudse og kvalitetssikre de studieretninger, vi tilbyder. Vi har blandt andet lavet vores egen studieretning i Samfund & Business, som man ikke finder andre steder i landet.

 

Derudover tilbyder Herlufsholm Skole også den internationale studentereksamen, International Baccalaureate. IB forløber over 2 år og svarer til den danske 2.g og 3.g. Forskellen er, at undervisningen her foregår på engelsk, og eksaminerne følger internationale standarder i stedet for de danske. En IB-eksamen giver på den måde adgang til videregående uddannelser ved alle universiteter. Som forberedelse til IB tilbyder vi en Pre-IB-klasse. Pre-IB svarer til en 1.g, men også her foregår undervisningen på engelsk.  Klik på billedet
Et solidt fundament skabes i grundskolen
Faglige udfordringer
Også internationale uddannelser: IB og Prep-IB
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318