Vejledningstilbud

Herlufsholm Skole tilbyder eleverne en række muligheder for at få hjælp til deres faglige arbejde.

 

Studiecafé
Skolens studiecafé for grundskolen og gymnasiet giver eleverne mulighed for at få lærernes hjælp til skolearbejdet. Det giver for eksempel mulighed for at få ekstra hjælp til svære opgaver eller få finpudset sproget i den seneste stil.

 

Vi slår en oversigt op på skolen ved elevernes dueslag og på sovesalene.

 

Ekstraundervisning
Fremmedsprogede elever kan få kurser i dansk i løbet af skoleåret. Undervisningen foregår på små hold over en længere periode og er placeret uden for den normale undervisning.

 

Hvis ekstraundervisningen er ekstratimer ud over det normale skema, betaler hver elev et ekstraundervisningsgebyr. Gebyret er på 200 kr. pr. lektion af 30 min., hvis undervisningen foregår individuelt, 125 kr. pr. lektion, hvis det foregår på 2-mandshold og 100 kr. pr. lektion, hvis holdet er på 3 mand eller flere.

 

Studievejledning og skolevejleder
Skolevejleder Søren Tølbøll sikrer, at eleverne i grundskolens afgangsklasser rådgives om deres uddannelsesvalg. Han planlægger blandt andet introduktioner til deres muligheder for videre uddannelse, arrangerer brobygning og indsamler materiale om ungdomsuddannelserne. Sammen med klasselærerne varetager han den overordnede planlægning af arbejdet med elevplaner og afgangsklassernes uddannelsesplaner, og når tiden kommer, hjælper han eleverne gennem tilmeldingsproceduren til deres ønskede ungdomsuddannelse.

 

For eleverne i gymnasiet og på IB sikrer studievejlederne, at de får vejledning om både metodiske og personlige forhold, så de får de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse med bedst muligt resultat. Studievejlederne Ingrid Sinding og Charlotte Fausing vejleder blandt andet klasserne om valgfag, studieregler, studiemetoder og reglerne for tildeling af Statens Uddannelsesstøtte, SU. Desuden samarbejder de med Studievalg Sjælland om arrangementer angående de videregående uddannelser og med Videnscenter for Specialpædagogik med hensyn til test af ordblindhed.

 

Ordblindhed
Vi samarbejder med Videnscenter for Specialpædagogik. Elever, der får konstateret specifikke læsevanskeligheder, tilbydes en IT-rygsæk med programmerne ”VITAL” og ”Vise Ord”, der kan hjælpe dem i hverdagen. I forbindelse med eksamen kan vi give dispensation til eleverne, så de for eksempel kan få ekstra tid, ligesom det er muligt at snakke med kontoret om ekstraundervisning.

 

Videnscenter for Specialpædagogik og andre offentlige institutioner tilbyder desuden forskellige former for undervisning og hjælp. Kontakt studievejleder Ingrid Sinding på isi@herlufsholm.dk eller Grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand alb@herlufsholm.dk for mere information.

  Klik på billedet
Talentudvikling for de dygtigste elever
Vi tester for ordblindhed og tilbyder en IT-rygsæk til de elever, der har læsevanskeligheder
Studievejlederne hjælper gerne de unge på vej videre efter endt eksamen
Faglig og personlig udvikling er i fokus
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318