Model United Nations

Model United Nations, forkortet MUN, er en fritidsaktivitet for unge.

 

MUN begyndte i 1960’erne som et tilbud til unge mennesker, der var politisk engageret. Det var meningen, at de gennem arbejdet i MUN-klubberne ville åbne øjnene for, hvordan FN fungerede, og hvad det daglige arbejde i dennes organer bestod af.

 

MUN fungerer på den måde, at eleven tilmelder sig konferencer, der er organiseret akkurat som det virkelige FN fungerer. Hver elev repræsenterer et land og er udsendt som dette lands delegat. Til konferencen har delegaten til opgave at agere, som det land ville til hver en tid. På den måde bliver MUN som et politisk rollespil.

 

De emner, der bliver diskuteret, er dagsaktuelle og kan pludselig gøre avisernes artikler meget mere nærværende! Elevens opgave ved konferencen er at skabe resolutioner (beslutningsdokumenter), som kan påvirke vores verden til det bedre. Når det lykkedes, går alle delegater hjem med følelsen af, at også de kan være med til at påvirke den verden, vi lever i.

 

Foruden det faglige udbytte skaber MUN også et fællesskab eleverne imellem, da de både nationalt og internationalt møder jævnaldrende og har det sjovt. Klik på billedet
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318