Aktiviteter

Når skolegangen er slut og lektierne klaret, er der stadig masser af tid til andre aktiviteter.

 

Det ekstraskolære program og mellemweekend-programmet tilbyder eleverne en række organiserede muligheder for at udfolde sig. Vores elever får også rig mulighed for selv at sætte noget i gang, ligesom lokalområdet rummer utallige tilbud.

 

Eleverne og lederen af den ekstraskolære afdeling, Jacob Normann, har oprettet en Facebook-gruppe, som hedder ”Herlufsholm Fritid”, og som tillader eleverne at planlægge og snakke om deres fritidsaktiviteter. For at blive medlem af siden skal man selvfølgelig være indskrevet ved Herlufsholm Skole og ansøge om medlemskab på Facebook, men interesserede kan kigge lidt med fra sidelinjen, hvis de søger efter siden på Facebook.

 

Henvendelse vedrørende fritidsaktiviteterne sker på fritidskontoret i Hylen, telefon 21 75 66 06 eller ved skrive til Jacob Normann på jno@herlufsholm.dk Klik på billedet
Der er gode muligheder for at spille musik, såvel som solist som i bands.
Volleyball i Trollehallen
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318