Dagelev eller kostelev?

Udover en forskel i de økonomiske forhold, er oplevelsen på skolen naturligvis forskellig alt efter om man indskrives som dagelev eller kostelev.

 

På kostskolen bestræber vi os på at skabe et hjemligt miljø, hvor undervisning, fritidsaktiviteter og livet på elevgårdene udgør rammen om kostelevernes fælles hverdag. Elevgårdene, som vi på Herlufsholm kalder sovesale, er kostelevernes hjem på skolen. En sovesal rummer elevernes private værelser (humre), fælles tv- og opholdsstue, køkken, bad og sovesal. Elevernes hummer er deres personlige base på skolen. Det er her, de læser lektier og tilbringer fritiden efter skole, og vi opfordrer dem til at medbringe ting, de godt kan lide at have omkring sig, således de sætter deres eget præg på værelset og føle sig hjemme der.

 

Alle elever sover på sovesale, hvilket kan virke usædvanligt for nye elever, men vi er sikre på, at nye elever hurtigt vil opleve, at der er en meget rar og hyggelig atmosfære omkring sovesalene. På elevgårdene bor også sovesalslæreren med sin familie. Sovesalslæreren er ansvarlig for, at vores elever trives i hverdagen, og det er ham eller hende, de kan tale med, hvis der er problemer. En af sovesalslærernes vigtigste opgaver er at få de nye og yngste elever til at fungere i skolens liv og føle sig hjemme.

 

Det er naturligt, at kosteleverne oplever en stærk tilknytning til Herlufsholm, fordi skolen fungerer som deres hjem. Vi er imidlertid meget optaget af, at også dageleverne føler sig hjemme på skolen, og at der ikke opstår et stort skel mellem kostelever og dagelever. Vi ønsker, at Herlufsholm er mere end det sted, hvor man går i skole. Dagelever er således velkomne på kostskolen, og der er rig lejlighed til at involvere sig i skolens liv ved deltagelse i de mange fritidsaktiviteter. Også mange aktiviteter i mellemweekenderne planlægges med henblik på dagelevernes deltagelse, og skolens mange traditioner og fester er i høj grad med til at styrke fællesskabet mellem kost- og dagelever.

 

En række andre forhold vedrørende samarbejdet mellem skole og hjem er beskrevet i skolens håndbog - hent den HER.

 

Alle interesserede er meget velkomne til at kontakte os, hvis de vil vide mere eller er i tvivl om, hvad der passer bedst til dem eller deres barn. Kontakt os på rektorkontor@herlufsholm.dk eller på telefon +45 5575 3500. Klik på billedet
Skolen tilbyder mange fritidsaktiviter af både kreativ, musikalsk og sportslig art
Læs også om vores kostpolitik her på siden
Historiske rammer - her det gamle laboratorium
Skolen har eget vaskeri til vask af skolebeklædning
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318