Økonomi

Herunder ses de gældende satser for kontingent, samt indskrivningsgebyr og depositum for skoleåret 2016/2017.

 

Få et overblik her: Kontingentsatser

 

Satser for 2016/2017:

Kostelev: 149.700 kr. om året

Dagelev:    50.800 kr. om året.

 

Kontingentsatser 2016/2017

 

Kontingentsatser 2017/2018

 

For kosteleverne dækker kontingentet undervisning ophold, kost, vask, sygepleje m.m.
For dageleverne dækker kontingentet frokost (varm mad) sammen med kosteleverne.

 

Kontingent betales altid kvartalsvis forud.

 

Specielle tillæg:
IB: Den 2-årige International Baccalaureate kræver særlige forhold. Blandt andet bliver eleverne undervist på meget små hold. Tillægget gælder for såvel kost- som dagelever.

 

Pre-IB: I forberedelsesklasserne til IB kræver også ekstra opmærksomhed. Tillægget gælder både kost- og dagelever.

 

Studieretningen Samfund & Business: Samfund & Business har flere udgifter end de andre linjer, fx til studieture og samarbejde med erhvervslivet.

 

 

Elevernes udgifter:
For både kost- og dagelever kommer ligeledes udgifter til:

  1. Skolebeklædning 
  2. Transport til og fra skole
  3. Ekskursioner og endagsture
  4. Studietur for 10.præp. og 2.g
  5. Skolens traditionelle arrangementer; f.eks. sidste skoledag, fugleskydningsbal, maskebal, osv.
  6. Særlige arrangementer i forbindelse med undervisningen, f.eks. introdage for 6. kl. og lejrskole for 1.g
  7. Fritidsaktiviteter, såsom jagtundervisning, svømning, teaterture, sportsture, osv.
  8. Specialundervisning (efter aftale)
  9. Materialer: ordbøger, lommeregnere, enkelte værker
  10. Eventuelt også medielicens

Mulighed for moderation:
Herluf Trolle og Birgitte Gøye ønskede, at Herlufsholm Skole skulle være for børn med viljen til at lære.

 

Derfor tilbyder Herlufsholm Skole muligheden for at få nedsættelse af kontingentet, således at økonomiske forhold ikke forhindrer egnede og motiverede unge i at blive elever på Herlufsholm.

Se mere om moderationer her

 

Statens Uddannelsesstøtte
Når en elev er fyldt 18 år, er han/hun berettiget til SU-stipendium. De aktuelle satser og få information om ansøgningsproceduren findes på SU’s hjemmeside: www.su.dk

 

Husk, at kostelever betragtes som udeboende og derfor kan få forhøjet stipendium.

 

 

Kontakt Pædagogisk leder/Uddannelsesleder Martin Horst Arvedlund på e-mail: mha@herlufsholm.dk  med spørgsmål vedrørende kontingent og moderationer. Klik på billedet
Skolebeklædningen tillader stor variation
Faglighed i fokus
Personlig udvikling fx gennem MUN, Duke of Edinburgh og Round Sqaure
Smukke rammer om en god uddannelse
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318