Danes Worldwide

Mange danske  familier bosiddende i udlandet, kunne for deres børn have fornøjelse af, at  benytte sig af Danes Worldwides tilbud om danskundervisning; det vil være en god forberedelse før en evt. optagelse på Herlufsholm. Besøg evt. deres hjemmeside  http://www.danes.dk/ Klik på billedet
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318