Optagelseskrav til gymnasiet

Forudsætningen for at blive optaget i gymnasiet på Herlufsholm Skole er, at eleven er indstillet på at arbejde seriøst, samt at skolen vurderer, at såvel evnerne som motivationen er til stede.

Disse forudsætninger er ikke nødvendigvis betinget af bestemte karakterer i 9. eller 10. kl., men normalt vil et karakterniveau på mindst 7 i centrale fag som dansk, engelsk og matematik være opnået af den egnede elev ved standpunktskarakteren givet i marts.

 

I en række tilfælde vil andre forhold dog spille ind:

 

Når det gælder eleverne i 9. klasse på Herlufsholm, vil der ved optagelsen til gymnasiet blive lagt vægt på grundskolelærernes anbefaling, da samarbejdet mellem grundskolens og gymnasiets lærere medfører, at grundskolens lærere har stort kendskab til de krav og forventninger, gymnasiet stiller til den enkelte elev.  Såfremt det vurderes, at eleven ved afslutningen af 9. klasse ikke er helt parat til at matche gymnasiets udfordringer, tilbyder Herlufsholm 10. kl., hvor den nødvendige modenhed kan opnås.

 

Når det gælder eleverne i 10. klasse på Herlufsholm vil foruden karakterniveauet især elevens indsats og motivation blive lagt til grund for afgørelsen om optagelse i gymnasiet. Der kan endvidere afholdes optagelsesprøve i centrale fag.

 

Ansøgere til gymnasiet som kostelever har i en række tilfælde ikke et traditionelt dansk uddannelsesforløb som baggrund. Alle ansøgere indkaldes til en samtale, hvor deres faglige forudsætninger drøftes, og hvor skolen danner sig et indtryk af såvel disse forudsætninger som elevens motivation.  I enkelte tilfælde kan der under samtalen opstilles mål, som ansøgeren skal nå, før optagelsen kan bekræftes. Der kan endvidere afholdes optagelsesprøve i centrale fag.

 

Udefrakommende ansøgere til Prep-IB og IB skal udover den almindelige procedure om optagelse også aflægge en optagelsesprøve i engelsk og matematik. Klik på billedet
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318