Skolestart '16

Velkommen til skoleåret 2016/17

 

Kosteleverne flytter ind på skolens elevgårde mandag den 8. august.

 

Som ny elev på Herlufsholm Skole kan du nedenfor finde informationer omkring skolestart.  

Første skoledag er tirsdag den 9. august.

Hvis du går i 6.a, 6.b, 8. klasse, 9.d, 9.g, 10.præp., 1.g/1.i (Prep-IB) eller 2.i, skal du møde ved kirken kl. 08:05. De to første timer bruges sammen med klassens lærerteam til en kort introduktion og præsentation.

Alle disciple møder til morgensang i kirken kl. 10:00, hvorefter den almindelige undervisning begynder, dog med et særligt program de første dage for disciple i grundskolen og 1.g/1.i.

 

 

 

 

 HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318