Jagt og fiskeri

Jagt
Jagten er udlejet på de fleste af Herlufsholms arealer.

Vi foretager en omfattende vildtpleje i såvel skovene som på de åbne markarealer, som danner grundlag for en stor og varieret bestand af dyrearter. Jagtudøvelsen omfatter især rådyr og fasaner.

 

Fiskeri
Herlufsholm Skole og Gods ejer fiskeretten langs Susåen fra Rådmandshavens sydlige del til Gangesbro.

 

Fiskeretten er udlejet til en lokal sportsfiskerforening, men man har mulighed for at købe et fiskekort, der giver tilladelse til lystfiskeri ved Herlufsholms bredder. Der må dog ikke fiske fra båd og husk at medbringe fiskekort og et gyldigt fisketegn, da man skal kunne fremvise det, hvis nogen beder herom.

 

Husk, at børn under 15 år gratis kan fiske sammen med indehaveren af et gyldigt fiskekort.

 

Man kan købe et fiskekort til Susåen hos:

 

Herlufsholm Godskontor
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved

 

Eller hvis man henvender sig til:

 

Næstved Turistbureau A/S
Sct. Peders Kirkeplads 14

4700 Næstved

  Klik på billedet
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318