Kirkegården

Den første begravelse på Herlufsholm Kirkegård fandt sted i 1804. Tidligere var der foretaget begravelser inde i kirken, samt i området nord og vest for kirken.

 

Kirkegården blev grundlagt af Herlufsholms daværende forstander, Christian von Brandt, der ansøgte om tilladelse til at begrave Rektor Johan Ludvig Bernth i en høj nord for skolen, der kaldtes Kaklovnsskoven. Kirkegården hed dengang ”Gravlunden”, men blev senere omdøbt til ”Mindelunden”.

 

Kirkegården blev i årene fra 1804-1835 kun brugt af ansatte på Herlufsholm Skole og Gods og deres familier. I dag er kirkegården ejet af Stiftelsen, men fungerer dagligt som en kirkegård for Herlufsholm sogn.

 

Se kirkegårdsvedtægten 2013 her

 

Kontaktoplysninger

Henvendelser vedr. gravsteder:
Graverkontoret, v. Graver Finn Dal
Kontortid: Mandag – Fredag kl. 11:30-13:00
Herlufsholm Allé 163
Tlf: 55 75 12 97
E-mail: fd@herlufsholm.dk

 

Henvendelser vedr. fakturering:
Godskontoret
Kontortid: Mandag-Torsdag kl. 08:00-15:00 og Fredag kl. 08:00-14:30
Herlufsholm Allé 170
Tlf: 55 75 35 01
Assistent Inge-Lise Sørensen, e-mail: godskontor@herlufsholm.dk
Kirkegårdsværge Direktør Tim Petersen, e-mail: tp@herlufsholm.dk

 

Valg af gravsted
Herlufsholm Kirkegård tilbyder en række forskellige gravstedsformer, kendte som ukendte, til både kister og urner. For de kendte gravsteder gælder det, at de kan fornyes ved udløb, at ægtefæller og andre pårørende også kan begraves i gravstedet, samt at familien kan overvære nedsættelsen af kiste eller urne.

 

Fredningstiden på Herlufsholm kirkegård er for kistegravsteder på 25 år og for urnegravsteder på 10 år.

 

Gravstedsformer

Kistegravpladser og urnegravsteder i græs
Markeres ved gravmindet og har eventuelt beplantning omkring dette, dog ikke mere end på én kvadratmeter. Der kan anbringes et gravminde og forskellige typer af beplatning. Kirkegården står for vedligeholdelsen.

 

Gravsted med hæk
En kistegravplads eller et urnegravsted med hæk omkring og bunden udlagt med perlesten. Der kan anbringes et gravminde og forskellige typer af beplantning. Kirkegården står for vedligeholdelsen.

 

Fællesgrav
En ”ukendt” fællesgrav i den forstand, at urnen placeres på en anonym plads og ikke markeres. Dækket med perlesten. Der kan lægges afskårne blomster på pladsen og der kan plantes i den fælles blomsterplads. Vedligeholdelsen er inkluderet i etableringen. Pårørende kan ikke deltage ved en urnenedsættelse på den ukendte grav, men oplyses selvfølgelig om, hvor urnen er sat ned.HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318