Museumsbygningen

Herlufsholm skole råder over flere store historiske og unikke samlinger.

 

Naturhistorisk samling
Vores naturhistoriske samling vil imponere alle både med sin størrelse og sit indhold. Samlingen er enestående i dansk og nordeuropæisk sammenhæng og rummer både ganske almindelige effekter og meget sjældne genstande.

 

Fysisk samling
I den fysiske samling vil man finde historiske instrumenter og apparater inden for det naturvidenskabelige område. Samlingen er et værdifuldt bidrag til forståelsen af udviklingen på netop dette område.

 

Historisk samling
Vores historiske samling omfatter både en udstilling af oldtids- og bronzealdergenstande, blandt andet fra udgravninger på egnen, en samling af bøger fra 1400- og 1500-tallet, der tilhørte skolens grundlæggere Birgitte Gøye og Herluf Trolle. Den gamle bogsamling omfatter et eksempel af ”Flora Danica”, der er det store danske botaniske værk, som blev påbegyndt i 1761. Værket er ganske imponerende med sine kobberstukne tavler, som afbilleder i folioformat alle de planter, der forekom vildtvoksende i det danske rige.

Stiftelsen forvarer også en omfattende samling af gamle dokumenter, herunder et gavebrev fra 1140, der viser Danmarks ældste, bevarede håndskrift. Klik på billedet
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318