Mountainbikes
Ruter og særlige ”baneområder”

 

Generelt er cykelkørsel tilladt i henhold til Naturbeskyttelsesloven (NBL) på de anlagte skovveje, markveje og stier i dagtimerne. Kørsel på ridestier, trampestier, skovspor o.l. er ikke tilladt; men godset åbner for kørsel uden for veje og stier således:

 

·         Godset har udarbejdet kortbilag, som anviser, hvor mtb-kørere må benytte dele af eksisterende ridestier til kørsel med mtb. Kortbilagene omfatter Stenskoven, Kalbyris og Friheden (ofte omtalt som ”Herlufsholm Skovene”) inkl. landbrugsområder.

·         I Friheden (ved Lisberg Bakke) er udlagt et særligt område, hvor kørsel er tilladt i skoven uden for stierne.

·         Mellem Susåen og jernbanen – ved underføringen fra Ringstedgade – findes en træbevoksning, som tidligere har været anvist til knallertkørsel, hvor kørsel med mtb ligeledes tillades.

·         Områderne markeres på kortmaterialet og med piktogrammer på stedet (er under opsætning).

 

Mtb-kørsel på disse særligt markerede områder gælder kun for personer, der er omfattet af nærværende aftale. Dette vil fremgå ved en særlig vignet, der skal påklæbes cyklen og umiddelbart være synlig. Børn under 15 år behøver ikke vignet, når der køres i følgeskab med voksen, som har vignet på cyklen.

 

Vignetter gælder for et år ad gangen og købes hos Pingel Cykler. Pris 100 kr. pr. stk., som dækker 2012/2013. Nettoindtægterne ved salg af vignetter anvendes til formål af fælles interesse for parterne i denne aftale (herunder skiltning, materialer ved de særlige baneanlæg m.v.).

 

Friholdelse for mtb-kørsel

 

Parterne i aftalen er enige om at undlade kørsel med mtb på godsets område nord for Gl. Skovridervej og Herlufsholm Allé – dog således at kørsel ad de anlagte grusveje syd for ”Fodsporet” ikke er omfattet, men søges begrænset mest muligt. Grusvejen nord for ”Fodsporet” ender blindt og benyttes ikke.

 

Hensyntagen til anden færdsel og godsets drift

 

·         Generelt skal mtb-kørere vise hensyn til andre gæster på området.

·         Farten sættes ned, når man nærmer sig andre – navnlig gående personer eller ryttere.

·         Kørsel på ridestier må kun ske på de markerede ruter.

·         Kør generelt med omtanke – undgå at pløje stierne op med bremsespor og vær opmærksom på andre, som færdes på området. Det gælder især ved krydsning af andre trafikspor.

·         Respekter, når et område er lukket i forbindelse med jagt eller intensivt skov- eller markarbejde.

 

Mtb-kørerne opfordres generelt til at udvise hensyn til anden færdsel, til skov- og markområderne og i øvrigt til at følge anvisninger fra skovens og godsets medarbejdere eller jagtlejere.

 

Se kort over mountainbike-ruterne herunder:

 

 HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318