Byggeprojekter

Herlufsholm Skoles bygninger rummer såvel arkitektoniske som kulturhistoriske værdier. Men de fysiske rammer kan ikke følge med de skærpede krav, nye undervisningsformer stiller til lokalernes indretning samt udstyr. Det har skabt et behov for at bygge nye faciliteter og ikke mindst modernisere en række af de eksisterende. Til illustration heraf er der blevet udviklet en helhedsplan (idéoplæg), som kan ses HER.

 

Som det kan ses af nedenstående, er der indenfor de næste par år planlægt en række moderniseringer på Herlufsholm. Et nærtstående projekt er renoveringen og opgraderingen af Spladsen, som forventes igangsat efter skolens sommerferie 2016. Projektet er blevet opdelt i 2 faser, hvoraf den første fase venligst støttet af blandt andet Knud Højgaards Fond med 2 mio. kr. I første fase renoveres en del af de eksisterende faciliteter på Spladsen, men der etableres blandt andet en ny kunstgræsbane, par 3 golfbane, fit-stationer i skoven mv. I anden fase, skal atletikfaciliteterne forbedres. Læs mere om projektet herunder.

  

Projektplaner til kommende/ igangværende byggeprojekter

Renovering af Spladsen 2016/2017
Indvendig renovering af kirken forventes udført fra 2018
Ombygning af gymnasieafdeling forventes udført fra 2018

 


Færdiggjorde byggeprojekter siden 2005

Omdisponering af Skygningens stueetage 2015

Se resultatet HER

Støttet af A.P. Møller Fonden

Renovering af Røde Plads 2015

Se resultatet HER

 

Støttet af Real Dania

og Augustinus Fonden

Aktivitetshus ved Trollehallen, 2014

Se resultatet HER

Støttet af:

Fabrikant Chas. Otzens Fond,

Dagmar og Leon Levins samt

C.A. Levins Fond,

Lars Thuesen '74 

Anonym donor.

Ombygning af Helenhallen, 2013/2014

Se resultatet HER

Egenfinansiering

Modernisering og udvidelse af Fysikum, 2012/2013

Se resultatet HER

støttet af:

Augustinus Fonden,

Villum Fonden,

Knud Højgaards Fond,

Aase og Ejnar Danielsens Fond,

Lauritzen Fonden,

15. Juni Fonden,

Lemvigh- Müller Fonden

Fabrikant Chas. Otzens Fond,

Dagmar og Leon Levins samt

C.A. Levins Fond,

Christian Levin '83,

Oticon Fonden,

Poul Due Jensens Fond.

Teater og dramatikbygning, 2010

Se resultatet HER

støttet af Remmen Foundation

Renovering af Egmontgården, 2009

Se resultatet HER

støttet af Oticon Fonden

Renovering af Vuen, 2009

Se resultatet HER

støttet af Andreas Lehmann, '72

samt Carlsen-Langes Legatstiftelse

Bodilgården, 2008

Se resultatet HER

støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden

Trollehallen, 2005

Se resultatet HER

hovedsponsorer

A.P. Møller og hustru

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til

almene Formaal  

samt Augustinus Fonden


  Klik på billedet
Indvielse af Røde Plads
Te léme
Nye biologilokaler i Fysikum
Den nye Agora i den ombyggede Helenhal
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318