Pædagogiske projekter

Herlufsholm Skole vil være en dansk skole i verdensklasse.

 

For os betyder det, at vi vil tilbyde den bedste uddannelse og opdragelse i skolens unikke rammer. Det kræver selvfølgelig løbende tilpasning og udvikling af skolens pædagogiske arbejde – et arbejde, der skal gøre eleverne både fagligt dygtige og menneskeligt kompetente.

 

Vi ønsker at udvikle hver enkelt elevs personlige potentiale samtidig med, at særligt dygtige elever bliver udfordret på de områder, hvor de viser ekstraordinære evner.

 

I skoleåret 2016/ 2017 fortsætter vi den gode udvikling. Dette skoleår har derfor mange spændende pædagogiske tiltag at tilbyde eleverne.

 

Vores pædagogiske projekter:

Gæsteprofessorat  udføres løbende
Forskerspirer  udføres løbende
Round Square konferencer udføres løbende
Mentorordning udføres løbende

 

 

Eksempler på gennemførte pædagogiske projekter:

Samfund og Business 2012-2013
JOY projekt II 2010-2012
CIE  2010
Gæsteprofessorat  2009
Forskerspirer

2009

 HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318