10.præp

På Herlufsholm Skole kalder vi det 10. skoleår for 10. præparandklasse.

 

Formålet med denne klasse er, at eleverne udvikler deres studiekompetencer og hæver deres faglige niveau, så de ved skoleårets afslutning har kvalificeret sig til en videre gymnasial uddannelse. Dette skoleår henvender sig til de elever, der ikke føler sig fagligt klar til at starte på gymnasiet endnu, og til udenlandske elever, der vil finpudse eller forbedre deres danskkundskaber og samtidigt blive fagligt udfordret.

 

Vi tildeler hver elev en mentor, der gennem skoleåret følger elevens faglige og personlige udvikling, samt rådgiver i spørgsmål relateret til uddannelsen. I timeplanen har vi indlagt faget 'Studieforum', hvor eleverne har mulighed for at rette op på faglige mangler og kan fordybe sig i de enkelte fag. Sammen med en lærer opstiller hver elev realistiske mål for hvert fag og arbejder derefter intensivt på at nå disse mål, enten alene eller sammen med kammeraterne. Sværhedsgraden af de opgaver, vi stiller, er tilpasset den enkelte elev.

 

Vi arrangerer en studietur i løbet af året. Programmet for turen indeholder en række faglige elementer og vil indgå i årets pensum i flere fag.

 

10. præparandklasse afsluttes med Folkeskolens Prøver (FP10).

 

Se vores folder om grundskolen HER.

 

Kontakt Anne-Louise Boelsmand, Grundskoleleder, hvis der er spørgsmål: e-mail alb@herlufsholm.dk

 

Man kan finde mere information om grundskolen her:

 

Love og regler:

Friskoleloven

Almen prøvebekendtgørelse

Ændring af almen prøvebekendtgørelse (pr. 30.06.2006)

Ændring af almen prøvebekendtgørelse (pr. 2.7.2008)

 

 

Tilsynserklæringer:

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra maj 2017

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra april 2016

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra maj 2015

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra februar 2014

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra maj 2013

  Klik på billedet
10. klasse forbereder eleverne til gymnasiet
Studietur med faglige elementer
10. klasse afsluttes med Folkeskolens Udvidede Adgangsprøve
Også plads til kreativitet
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318