6.-9. klasse

På Herlufsholm Skole har vi skabt vores egen pædagogiske model, kaldet Juniorprogrammet, som følger de krav og kriterier, Undervisningsministeriet har opstillet.

 

I 6.-9. klasse tilegner eleverne sig en bred faglig viden og lærer de færdigheder, der kvalificerer og forbereder dem på fremtiden. Vores mål er, at eleverne ikke blot får faktuel viden inden for de enkelte fag, men også udvikler en forståelse for fagenes principper og metoder, samt får en evne til at anvende disse til ny læring. Vi ønsker, at vores elever udforsker fagene progressivt og ser, hvordan fagene er knyttet til hinanden og derved udgør en helhed. Dette fokus på fagenes sammenhæng tilføjer en yderligere dimension, som vi mener hæver niveauet for elevernes udbytte.

 

Det er vigtigt for skolen, at hver elev erkender sit ansvar for eget og andres velbefindende – og for det fysiske og psykiske miljø. Vi ser gensidig menneskelig respekt og samspillet med omgivelserne som en forudsætning for, at eleverne engagerer sig og opfatter sig selv som betydningsfulde for bevarelsen af miljøet. Derfor er vi også meget opmærksomme på elevernes trivsel og klassens sociale miljø.

 

Vores 9. klasse afsluttes med Folkeskolens Prøver (FP9), som giver adgang til alle ungdomsuddannelser.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at der fra og med skoleåret 2016/2017 ikke længere optages kostelever i 6. klasse, og fra skoleåret 2017/2018 ikke optages kostelever i hhv. 6. og 7. klasse.

 

De to klassetrin  oprettes således alene med dagelever.

 

Se vores informationsfolder om grundskolen HER.

 

Kontakt Anne-Louise Boelsmand, Grundskoleleder, hvis der er spørgsmål: e-mail alb@herlufsholm.dk

 

Man kan finde mere information om grundskolen her:

 

Love og regler:

Friskoleloven
Almen prøvebekendtgørelse
Ændring af almen prøvebekendtgørelse (pr. 30.06.2006)
Ændring af almen prøvebekendtgørelse (pr. 2.7.2008)

 

Tilsynserklæringer:

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra maj 2017

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra april 2016

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra maj 2015

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra februar 2014

Udtalelse fra den tilsynsførende vedr. grundskolen (6.-10. klasse) fra maj 2013

  Klik på billedet
Dygtige undervisere, der brænder for deres fag
9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve
Vi har stor opmærksomhed på elevernes trivsel og klassens sociale miljø
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318