Udveksling

Vi mener, at et udvekslingsophold kan bibringe væsentlige erfaringer til den enkelte elev og indsigt i den faglighed, der er i andre skolekulturer end vores egen. Et ophold i udlandet bidrager ligeledes til personlig udvikling og dannelse, samt en åbenhed over for omverdenen. Vi mener, det er meget vigtigt for vores elever at være i kontakt med andre dele af verden, og derfor tager vi også imod udvekslingselever her på skolen. Det giver vores elever en unik mulighed for at møde folk fra andre kulturer, at orientere sig mod omverden, samt for at udvikle en global forståelse.

 

Hvis en elev gerne vil på et udvekslingsophold, kan ansøgningsskemaet downloades HER

 

Et udvekslingsophold er en stor udfordring for både elever og lærere. Derfor gør vi meget ud af ansøgning og efterfølgende udvælgelse. I denne proces lægger vi vægt på, at de elever, som udvælges, har evnen og viljen til at yde det ekstra, det kræver.

 

Udvekslingsprogrammet indeholder både individuelle og gruppeudvekslinger, samt deltagelse i konferencer i Round Square-regi. Vi udbyder en variation af udvekslinger fra år til år, ligesom kommende 1.g-elever kan ønske udvekslinger til bestemte Round Square-skoler i hele verden.

 

Selve opholdet er gratis for eleverne, men de skal selv betale rejseomkostninger, eventuelt depositum, lommepenge og forsikringer. Vil man gerne af sted, har eleverne mulighed for at søge tilskud til disse udgifter i Elevernes Rejsefond.

 

Round Square International udveksling i 1.g og 2.g
Herlufsholm Skole har et udvekslingsprogram med flere af de 100 skoler inden for Round Square-organisationen. På Round Square-kontoret kan man se de skoler, vi har et særligt samarbejde med. Målet med udveksling inden for Round Square er at give eleverne – både ude og herhjemme – erfaringer på mange niveauer, samt internationale oplevelser. De sidste mange år har vi haft mere end 20 udvekslinger om året.

 

Læs mere om skolerne HER.

 

Snak med udvekslingskoordinatoren om, hvilke muligheder der er, da de kan variere fra år til år.

 

Udveksling i grundskolen
Som grundskoleelev har man også mulighed for at komme på et udvekslingsophold. Hvert år etablerer vi et antal udvekslinger for elever i grundskolen til skoler fortrinsvist i Europa. Vi giver besked direkte til forældre og elever, når det er tid til at søge disse udvekslinger.

 

Vi forventer at udbyde mindst fire udvekslinger hvert år i grundskolen, men altid til Gordonstoun i Skotland for en elev i 8. klasse. Klik på billedet
Round Square giver eleverne mulighed for at komme på udveksling
Et udvekslingsforhold er altid en stor og spændende oplevelse
Round Square giver også mulighed for kortere ophold, fx til konferencer
Skolen får også besøg af udvekslingselever fra rundt omkring i verden
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318