Karakterer og Resultater

På Herlufsholm Skole kalder vi karakterer for ’vyrd’ – en herlovianerforkortelse af ordet ’vidnesbyrd'. Vyrd betegner både en karakter udtrykt i tal, samt en ledsagende kommentar.

 

I grundskolen giver vi karakterer 3-4 gange om året på forskellige tidspunkter for det enkelte klassetrin. I gymnasiet og på IB giver vi karakterer 3 gange om året: i november, marts og maj/juni.

 

Vi offentliggør gymnasieelevernes karakterer i Lectio. Ved skoleårets afslutning sender vi desuden en udskrift af elevernes karakterer til forældrene, så de har mulighed for at fået et overblik over de faglige resultater gennem hele skoleåret. Vi offentliggør dog ikke grundskoleelevernes karakterer i Lectio, men sender dem derimod altid til forældrene.

 

Eksamensresultater

 

Eksamensresultater for grundskolen 2011-2016 kan findes HER
 

Eksamensresultater for IB i perioden 2002-2017 kan findes HER

 

Eksamensresultater for gymnasiet i perioden 2008-2016 kan findes HER

 

Dansk rangliste over eksamensresultater for gymnasiet kan findes HER

 

Ministeriets karakterdatabase for gymnasiet kan findes HER

 

Ministeriets karakterdatabase for grundskolen kan findes HER

  

 

Andre resultater

 

Studietid og fuldførelsesprocent kan findes HER

 

Mentorordning beskrives HER Klik på billedet
Plads til fordybelse
Faglighed er en af skolens værdier
Dygtige og engagerede undervisere
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318