Evaluering og kvalitetsudvikling

Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende evaluering mhp. udvikling af Herlufsholm Skole.

 

Planen har tre niveauer: Elevevaluering, undervisningsevaluering og skoleevalueringer.

 

Evaluering og kvalitetsudvikling

 

Undervisnings-miljøvurdering 2015

 HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318