Historie

Herlufsholm Skole var oprindeligt et benediktinerkloster, der blev stiftet ved et gavebrev af 29. november 1135. I sidste halvdel af 1100-tallet blev kirken og klosteret opført og står stadig i dag på samme sted. Man mener, at klosteret oprindeligt hed Næstved Sct. Peders Kloster, men i løbet af årene skiftede det navn til Skovkloster. Under reformationen i 1536 overtog kong Christian III det katolske bidspegods og således også Skovkloster. Selvom han lod munkene blive, forlod den sidste alligevel stedet i 1559 til fordel for et munkekloster i Sorø.

 

Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye overtog Skovkloster ved et mageskifte i 1560, hvorefter det blev navngivet til Herlufsholm. Selve skolen blev grundlagt i 1565, men desværre nåede skolens ene grundlægger, Herluf Trolle, aldrig at se sin drøm realiseret, da han blev dødelig såret under Slaget ved Femern i den store Nordiske Syvårskrig.

 

I dag er Herlufsholm Skole en dags- og kostskole for både piger og drenge og tilbyder

6. klasse til 3.g. Det er vigtigt for skolen at holde fast i sine rødder, vise taknemmelighed mod grundlæggerne og give eleverne mulighed for at være en del af en historisk tradition for lærdom, nysgerrighed og opdragelse.

 

Læs mere om Herlufsholms historie HER.

 

 

Herlufsholms logo

   

På Herlufsholm er vi stolte af vores logo, som viser grundlæggernes våbenskjolde. Det minder os om, at en af skolens vigtigste opgaver er at forbinde fortid og nutid for at vise vej mod fremtidens nye mål.

 

Tre ibskaller og en rød trold

Herlufsholm Skole og Gods er stiftet af adelsdame Birgitte Gøye og rigsråd og admiral Herluf Trolle i 1565. Våbenskjoldene fra slægterne Gøye og Trolle er i dag en del af Herlufsholms historie og visuelle identitet. Gøye-slægtens våbenskjold er blåt med tre ibskaller. Trolle-slægtens våbenskjold er gult med en rød trold, der holder sit afhuggede hoved i hånden.

 

Hvad er et våbenskjold?

Våbenskjolde opstod i begyndelsen af 1100-tallet. De bemalede skjolde skulle hjælpe ridderne til at genkende hinanden i krig samt i turneringer. Til at begynde med var våbenskjoldet personligt, men det enkelte skjold kom hurtigt til at gælde for hele slægten. Det var ikke kun adelen, der havde våbenskjolde. Også kirkens folk og senere borgerskabet og de større byer fik deres våbenskjolde. Videnskaben om våbenskjolde kaldes heraldik.

 

Ibskallernes betydning

Ib er en dansk forkortelse for Jakob. En ibskal er en muslingeskal, en såkaldt Jakobsmusling med det latinske navn Pecten Jacobaeus. Ifølge legenden er apostlen Jakob, der er nævnt i Bibelen som den første martyr, begravet i Santiago de Compostella i Spanien.

 

Når ibskallen optræder i Birgitte Gøye-slægtens våbenskjold, er det fordi et medlem af slægten på et tidspunkt har gjort en pilgrimsrejse til Santiago de Compostella, der i middelalderen var et pilgrimsmål på linje med Jerusalem og Rom. Ibskallen var et bevis på, at pilgrimmene havde tilbagelagt den lange rejse. I dag er der igen flere hundredetusinde pilgrimme, der hvert år vandrer på El Camino, der betyder 'vejen' på spansk, og det er stadig almindeligt, at pilgrimme tager en ibskal med sig hjem.

 

Muslingeskallen bruges også som et symbol for vandringer og rejser i det hele taget. Blandt andet har rejsebureauet Cook haft en muslingeskal som logo, og det samme har olieselskabet Shell (engelsk for 'skal'). Muslingeskallen symboliserer også grav, begravelse, fødsel og opstandelse samt de kvindelige kønsdele. Den indiske gud Vishnu forbindes med muslingeskallen, og Afrodite (Venus), der fødes af havets skum, gengives ofte stående på en muslingskal.

 

Den røde trold

Den røde trold på Herluf Trolle-slægtens våbenskjold holder sit afhuggede hoved i hånden. Angiveligt refererer den røde trold til en historie om en ung adelsmand i Trolle-slægten. En julemorgen er han på vej til kirke, men bliver lokket af en smuk ung kvinde. Den unge mand lader sig dog ikke lokke, men hugger i stedet hovedet af kvinden, der efterfølgende bliver forvandlet til en styg trold. En historie om at bekæmpe det onde.

  Klik på billedet
Mange traditioner har fulgt skolen gennem årene: her fugleskydning
Klosterbygningen er den ældste bygning og dele af den stammer fra 1100-tallet
Fysisk museum sætter vores tid i perspektiv
Skolen har en stor zoologisk samling
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318