Skoleåret

Det betyder meget for os, at vores elever trives i hverdagen på skolen. Vi mener, at en sund livsstil betyder velvære, energi og sundhed. Derfor ser vi det som vores forpligtelse, at eleverne udvikler gode spisevaner og bliver bevidste om ernæringsrigtig, sund og varieret kost. Herlufsholm Skole følger fødevarestyrelsens kostråd.

 

Alle vores elever spiser på skolen. De spiser i hold, og fællesskabet omkring bordene er en vigtig del af det sociale liv og traditionerne på Herlufsholm.

 

Formålet med vores kostpolitik er:

  • At give en god og sund ernæring ved at servere ernæringsrigtig og spændende mad
  • At fremme elevernes koncentration og energi for at skabe øget udbytte af undervisningen
  • At lære eleverne gode kostvaner for at fremme deres sundhed, velvære og trivsel
  • At forebygge kostrelaterede sygdomme på længere sigt

På Herlufsholm Skole strukturerer vi skoleåret en smule anderledes end andre skoler for at tilgodese de elever, der kommer langvejs fra. Vi inddeler skoleåret med rejseweekender og mellemweekender. I mellemweekenderne underviser vi eleverne om lørdagen, kosteleverne bliver på skolen hele weekenden, og vi arrangerer specielle aktiviteter, som både kostelever og dagelever er velkomne til at deltage i. I rejseweekenderne tager kosteleverne hjem om fredagen og holder lang weekend sammen med deres familier. Alle elever har da fri om mandagen, og undervisningen starter derfor først om tirsdagen i stedet.

 

Se mere om vores skoleår HER

 

Mellemweekend
Lørdag i en mellemweekend betragter vi som en normal skoledag. Derfor har eleverne undervisning som normalt og læsetid fra 16:45 til 17:45. Lørdag aften tilbringer kosteleverne på skolen, medmindre andet er aftalt med sovesalslæreren eller skolens kontor.

 

Mellemweekenden giver eleverne mulighed for at arbejde med faglige opgaver, der kræver en sammenhængende indsats, mens der stadig er tid til at slappe af, være sammen med kammerater og venner uden hverdagens pligter og have det sjovt. Vores mellemweekend aktiviteter spænder fra forskellige former for sport og turneringer over film, lørdagscafé og ekskursioner til teater, koncert m.v.

 

Rejseweekend
Rejeseweekenden er en hjemrejseweekend. Skolen arrangerer bustransport tur/retur fra København og Slagelse i forbindelse med hjemrejse for kosteleverne. Kosteleverne rejser fredag kl. 14:45 og kommer tilbage til skolen mandag aften mellem 20:00 og 21:00. For dageleverne varer rejseweekenden fra fredag til tirsdag morgen, hvor der atter undervises.

 

Da vi på skolen har ansvaret for kostelevernes færden, aftaler vi altid med forældrene i starten af skoleåret, hvor rejseweekenden normalt tilbringes. Sovesalslærerne skal altid kunne komme i kontakt med deres elever. Klik på billedet
Gode rammer skaber en god skole
Sund livsstil betyder velvære, energi og sundhed
Glæde og sammenhold er vigtigt for elevernes trivsel
Der sker altid noget i de weekender, hvor eleverne er på skolen
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318