Udvikling

Vi arbejder hele tiden på at højne kvaliteten og videreudvikle skolen og dens initiativer. Derfor sætter vi blandt andet fokus på kvalitetsudvikling af undervisningsmiljøet.

 

Undervisningsmiljøet blev sidst undersøgt i 2014 og på baggrund af undersøgelsen, har vi valgt at sætte ind på de tre følgende områder:

 

  • Møblering af klasselokaler

Vi sætter i de kommende år penge af til udskiftning af borde og stole i vores undervisningslokaler. Vi overvejer blandt andet at få en ergonom ind som rådgiver i det specifikke valg af møblering, dels for at undgå fejlkøb, men også for at trække på personens ekspertise om skolemøbler. Vi vil have alle undervisningslokaler udstyret med IT-udstyr, inkl. projektor, og så vil vi diskutere og muligvis afprøve mulighederne ved smartboards.

  • Skolehåndbogen

Alt for få elever ser Skolehåndbogen som en aktiv medspiller i hverdagen. Vi vil derfor se på at formulere vores værdisæt klarere og i højere grad tydeliggøre dem i elevernes hverdag. Vi vil arbejde på at gøre Skolehåndbogen mere synlig og brugbar, blandt andet ved at give eleverne og medarbejderne medejerskab og give den en mere central plads i introduktionsforløbet.

  • Det psykiske arbejdsmiljø

Vi vil ikke have mobning på Herlufsholm Skole. Derfor overvejer vi blandt andet at lave en pædagogisk dag med eksterne foredragsholdere for vores undervisere og forskellige arrangementer om mobning og tabuerne omkring det for vores elever. Vi vil skabe et miljø, hvor elever, som føler sig mobbet, drillet eller generet, føler at de kan gå til deres lærere og ledelsen på skolen og forvente en hurtig reaktion. Klik på billedet
Frokost til alle i skolens kantine
Renovering og nybyggelse er højt prioriteret for at skabe gode forhold for eleverne
Det gamle bevares og inddrages til tider i undervisningen
Elevernes udvikling og læren er i centrum på Herlufsholm
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318