Kostskolen
På kostskolen bestræber vi os på at skabe et hjemligt miljø, hvor undervisning, fritidsaktiviteter og livet på elevgårdene udgør rammen om kostelevernes fælles hverdag.

 

Elevgårdene, som vi på Herlufsholm kalder sovesale, er kostelevernes hjem på skolen. En sovesal rummer elevernes private værelser (humre), fælles tv- og opholdsstue, køkken, bad og sovesal. Elevernes hummer er deres personlige base på skolen. Det er her, de læser lektier og tilbringer fritiden efter skole, og vi opfordrer dem til at medbringe ting, de godt kan lide at have omkring sig, således de sætter deres eget præg på værelset og føler sig hjemme der.

 

Alle kostelever sover på sovesale, hvilket kan virke usædvanligt for nye elever, men vi er sikre på, at nye elever hurtigt vil opleve, at der er en meget rar og hyggelig atmosfære omkring sovesalene. På elevgårdene bor også sovesalslæreren med sin familie. Sovesalslæreren er ansvarlig for, at vores elever trives i hverdagen, og det er ham eller hende, de kan tale med, hvis der er problemer. En af sovesalslærernes vigtigste opgaver er at få de nye og yngste elever til at fungere i skolens liv og føle sig hjemme.

  

Det er naturligt, at kosteleverne oplever en stærk tilknytning til Herlufsholm, fordi skolen fungerer som deres hjem. Vi er imidlertid meget optaget af, at også dageleverne føler sig hjemme på skolen, og at der ikke opstår et stort skel mellem kostelever og dagelever. Vi ønsker, at Herlufsholm er mere end det sted, hvor man går i skole. Dagelever er således velkomne på kostskolen, og der er rig lejlighed til at involvere sig i skolens liv ved deltagelse i de mange fritidsaktiviteter. Også mange aktiviteter i mellemweekenderne planlægges med henblik på dagelevernes deltagelse, og skolens mange traditioner og fester er i høj grad med til at styrke fællesskabet mellem kost- og dagelever.

 

Alle interesserede er meget velkomne til at kontakte os, hvis de vil vide mere eller er i tvivl om, hvad der passer bedst til dem eller deres barn. Kontakt os på rektorkontor@herlufsholm.dk eller på telefon +45 5575 3500. Klik på billedet
Frokost i skolens spisesale hver dag
9 forskellige sovesale
Skolen udbyder mange fritidsaktiviteter
Eleverne indleverer hver uge deres tøj til vask på skolens vaskeri
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318