For alle typer motionister

De smukke, grønne områder omkring Herlufsholm Skole og Gods er oplagte til at røre sig.

En dejlig gåtur

I samarbejde med Hjerteforeningen har Herlufsholm etableret ”Hjertestier” rundt i Herlufsholmskovene tæt på skolen og Næstved centrum.

Der er to ruter, hvor den korte rute er på 4,2 km. og markeret med blå, og den lange er på 6 km. og markeret med rød.

Der er mange andre stier i Herlufsholms skove, som man er velkommen til at bruge. Husk at passe godt på hinanden. Stierne kan også blive brugt af hundeluftere, cyklister og ryttere.

Få pulsen op

For løberne har Herlufsholm i 2017 etableret fitnessstationer på stierne i området bagved skolens idrætsplads.

Disse fitnessstationer er til fri afbenyttelse, men vi anbefaler, at man er forsigtig, hvis området er vådt, så skader og uheld undgås.

Giv eleverne ro

Vi beder alle besøgende respektere, at Herlufsholm er hjem for både elever og personale. Vi ved, at skolens mystik for mange er spændende at udforske, men beder venligst om, at besøgende benytter åbent hus, rundvisninger, city night og lignende arrangementer til at komme tæt på. Ved disse arrangementer er det også muligt at komme indenfor i bygningerne.

Kontakt os

Har du spørgsmål om brugen af Herlufsholms områder, kan du bruge nedenstående kontaktformular.

Kontakt os

Skriv en besked til os