Herlufsholms bestyrelse

Herlufsholm Skole og Gods har en bestyrelse bestående af 7 fuldbyrdige medlemmer og 3 observatører med forstanderen som formand for bestyrelsen.

Forstander og bestyrelsesformand:

 

Bestyrelsens øvrige medlemmer:

Læs mere