Den klassiske Herlufsholm bør hænger i Gammel Spisesal

Donationer i 2015

En stor og dybtfølt tak til alle, der har betænkt vores gamle skole med i donation i årets løb.

 

Vi siger tak til:

 

 

 • Sven Bjørnholm, 1.200 kr., Skoleudvikling
 • Iran Bjørnholm, 1.000 kr., Skoleudvikling
 • Niels Ove Nauntofte, 400 kr., Skoleudvikling
 • Bruno Petersen, 200 kr., Skoleudvikling
 • John Richter, 250 kr., Skoleudvikling
 • Jørgen Linde, 200 kr., Skoleudvikling
 • Jan Demuth Pedersen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Carsten Haugsted, 200 kr., Skoleudvikling
 • Sten-Trolle Bay, 1.000 kr., Skoleudvikling
 • Peter Meyer Michaelsen, 15.000 kr., Skoleudvikling
 • Michael Rønne-Lotz, 200 kr., Skoleudvikling
 • Åge Johannes Hansen, 250 kr., Skoleudvikling
 • Lars Erik Kann-Rasmussen. 5.000 kr., Skoleudvikling
 • Axel Sponneck, 200 kr., Skoleudvikling
 • Cindie C. Juul-Larsen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Erik Gjøe Geleff, 200 kr., Skoleudvikling
 • Erik Svarre, 200 kr., Skoleudvikling
 • Hans Henrik Leschly, 200 kr., Skoleudvikling
 • Thomas Ahlefeldt Laurvig-Lehn, 200 kr., Skoleudvikling
 • Thomas Ehnhuus Jermiin, 200 kr., Skoleudvikling
 • Carl Jørgen Clasen, 5.000 kr., Skoleudvikling
 • Jørgen Bojsen-Møller, 200 kr., Skoleudvikling
 • Peer Lauritzen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Rie Ebbe Andersen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Jørgen Ditlev Nielsen, 2.000 kr., Skoleudvikling
 • Philip S. Thorsen, 500 kr., Skoleudvikling
 • Frederik G. Wedell-Wedellsborg, 300 kr., Skoleudvikling
 • Niels Aage Rahbek, 300 kr., Skoleudvikling
 • Per Blinkenberg-Thrane, 200 kr., Skoleudvikling
 • Steen Koerner, 200 kr., Skoleudvikling
 • Ole Dithmer, 1.000 kr., Skoleudvikling
 • Mogens Holck, 500 kr., Skoleudvikling
 • Peter Lauritzen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Sophiemira Wallas Rasmussen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Rasmus Grynderup Steffensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Anders Bjørnsbo, 300 kr., Skoleudvikling
 • Helle Christensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Tim Petersen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Claus Henriksen, 1.000 kr., Skoleudvikling
 • Kamilla Heurlen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Line, 200 kr., Skoleudvikling
 • Kenny Klaus Nyland Isaksen, 500 kr., Skoleudvikling
 • Erik Østergaard, 200 kr., Skoleudvikling
 • Anna Østergaard, 200 kr., Skoleudvikling
 • Hans Jakob Olrik, 200 kr., Skoleudvikling
 • Stig Haldan, 201 kr., Skoleudvikling
 • Lars Hågen Lange, 200 kr., Skoleudvikling
 • Cathrine Rasmussen, 1.000 kr., Skoleudvikling
 • Peter, 200 kr., Skoleudvikling
 • Christian Ivar Danneskiold Lassen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Hans Christian, 210 kr., Skoleudvikling
 • Anette Brøgger, 200 kr., Skoleudvikling
 • Brian Capion, 200 kr., Skoleudvikling
 • Morten Pihl, 1.000 kr., Skoleudvikling
 • Anne Marie Sehested, 200 kr., Skoleudvikling
 • Käthe Hjelme, 200 kr., Skoleudvikling
 • Mette Ahlefeldt-Laurvig, 200 kr., Skoleudvikling
 • Christian, 201 kr., Skoleudvikling
 • Aage Tang-Andersen, 500 kr., Skoleudvikling
 • Helle Mørup Tang-Andersen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Robert Gregil, 500 kr., Skoleudvikling
 • Anne Buhl, 200 kr., Skoleudvikling
 • Jon Viderø, 300 kr., Skoleudvikling
 • Sofie Knock Rasmussen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Sindet Bruun, 200 kr., Skoleudvikling
 • Felix Bruun, 200 kr., Skoleudvikling
 • Ulrik Kvisgaard Gram, 200 kr., Skoleudvikling
 • Joakim Brems Kristensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Jakob Brems Kristensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Vagn Lauritsen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Susan Isaksen, 500 kr., Skoleudvikling
 • Carl Frederik Bruun, 200 kr., Skoleudvikling
 • Lisbeth Lindberg Hansen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Hanne Leth Andersen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Hans Bøgh-Sørensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Birgitte Bøgh-Sørensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Anne-Charlotte Bøgh-Sørensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Christian Ulrik Bøgh-Sørensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Andreas Bøgh-Sørensen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Tanja Ferslev, 200 kr., Skoleudvikling
 • Eva Ullersted, 200 kr., Skoleudvikling
 • Lene Mie Vendelbo, 500 kr., Skoleudvikling
 • Jan Poul Elmelund, 200 kr., Skoleudvikling
 • Preben Hjortlund, 1.000 kr., Skoleudvikling
 • Kirsten Ulla Kristensen, 500 kr., Skoleudvikling
 • Peter Treschow, 200 kr., Skoleudvikling
 • Søren Truelsen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Kim Terp, 500 kr., Skoleudvikling
 • Torben Jung Laursen, 210 kr., Skoleudvikling
 • Bodil Ibsen, 210 kr., Skoleudvikling
 • Hans-Jørgen Hansen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Susanne Kubicki, 200 kr., Skoleudvikling
 • Heidi Rosentjørn, 200 kr., Skoleudvikling
 • Karina Dobkin Bruun, 200 kr., Skoleudvikling
 • Bent Birk Jakobsen, 500 kr., Skoleudvikling
 • Els Skovrider Lavsen, 200 kr., Skoleudvikling
 • Helle Bagge Melchior, 200 kr., Skoleudvikling
 • Henrik Jess, 200 kr., Skoleudvikling
 • Niels Henrik Clausen, 30.000 kr., Skoleudvikling
 • Peter Melchior, 2.000 kr., Skoleudvikling
 • Vibeke Weis, 2.000 kr., Skoleudvikling
 • Ian Woolrych, 200 kr., Skoleudvikling
 • Susanne Aagaard Knudsen, 200 kr., Skoleudvikling

 

 • Ann K. Ø. Hansen, 250 kr., Jubilæum
 • Anne-Louise Boelsmand, 250 kr., Jubilæum
 • Charlotte Thyberg, 1.000 kr., Jubilæum
 • Ove Andersen, 200 kr., Jubilæum
 • Camilla Neuenschwander, 1.000 kr., Jubilæum
 • Marc Remillard, 1.000 kr., Jubilæum
 • Sidsel Kraen, 2.000 kr., Jubilæum
 • Jørgen Worm-Petersen, 12.000 kr., Jubilæum
 • Helle Løvgreen, 500 kr., Jubilæum
 • Mogens Blichert-toft 1.000 kr., Jubilæum
 • Christian Valdemar Oldenburg, 1.000 kr., Jubilæum
 • Jørgen Ditlev Nielsen, 2.000 kr., Jubilæum
 • Lars-Erik Rydberg, 5.000 kr., Jubilæum
 • Herlovianersamfundet, 25.000 kr., Jubilæum
 • Nils-Erik Janis Ceplitis, 1.450 kr., Jubilæum
 • Sofie Holstein-Homann, 200 kr., Jubilæum
 • Thomas Emil Juul Eilersen, 1.000 kr., Jubilæum
 • Vejlefjordskolen, 500 kr., Jubilæum
 • Henning Slott Jensen, 500 kr., Jubilæum
 • Herlufsholm menighedsråd, 2.000 kr., Jubilæum
 • Arne Jespersen, 500 kr., Jubilæum
 • Gro Christine Dyrting, 1.000 kr., Jubilæum
 • Loge nr. 12 Herluf Trolle I.O.O.F., 75.000 kr., Jubilæum
 • Deloitte Statsaut. revisionsaktieselskab, 2.500 kr., Jubilæum
 • Danske Bank, 4.000 kr., Jubilæum
 • Philip Christopher Sem Dambæk, 500 kr., Jubilæum
 • Sankt Petri Skole, 1.000 kr., Jubilæum