Vicerektor for Herlufsholm Skole

På Herlufsholm Skole går høj faglighed og personlig udvikling hånd i hånd. Skolen rummer en grundskoleafdeling med elever fra 6.kl. til 10. kl., IB og STX.  I alt ca. 620 elever, hvoraf de ca. 220 er kostelever. Skolen har netop udarbejdet en strategi for arbejdet frem mod 2025, som rummer konkrete tiltag inden for faglig og personlig udvikling samt bæredygtighed.

Som vicerektor vil du foruden at være rektors sparringspartner og stedfortræder, også få centrale ledelses- og driftsopgaver i forhold til skolens gymnasieafdeling, herunder f.eks.

 • Personaleansvar
 • Pædagogisk udvikling
 • Eksamensplanlægning og afvikling
 • Fagfordeling
 • Skema
 • Elevkontakt
 • Forældrekontakt
 • Weekend og aftenarrangementer

Den endelige ansvarsfordeling aftales med den øvrige ledelsesgruppe med udgangspunkt i ansøgers kompetencer. 

De ledelsesmæssige og pædagogiske opgaver løses i tillidsfuldt samarbejde med skolens øvrige ledelse, som p.t. består af rektor, kostskoleleder, 2 uddannelsesledere i gymnasiet, IB leder, grundskoleleder, leder af ekstraskolære aktiviteter og leder af internationale relationer. Skolens ledelse suppleres af en driftsafdeling, under ledelse af skolens direktør.

Vi forventer, at du:

 • har ledelseserfaring fra STX.
 • har undervisningserfaring fra STX
 • har organisatorisk overblik og kendskab til Herlufsholm Skoles værdigrundlag.
 • brænder for, at eleverne skal opnå de bedste resultater – fagligt og personligt.
 • har gode kommunikative evner, og evnen til at skabe resultater gennem dialog
 • gerne erfaring fra kostskoler, men dette er ikke et krav.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020. Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse efter relevant overenskomst gældende for staten, med mulighed for personligt tillæg på grundlag af konkrete erfaringer.  

Send din ansøgning til
Ansøgning og bilag uploades til gymnasiejob.dk senest tirsdag den 10. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler d. 13. marts

Vil du vide mere
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte rektor Mikkel Kjellberg på tlf. 55753545