Udkig over Herlufsholms smukke, grønne områder

Nøgletal opgjort august 2020

Ansatte

Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 171

Skoleområdet (fuldtidsansatte): 77

 

Elevtal

  Grundskole Gymnasiet Pre-IB og IB
Dagelever 198 118 4
Kostelever 45 161 47
I alt 243 279 51

 

Klassekvotienter

Grundskolen

  6. klasse 7. klasse 8. klasse  9. klasse  10. klasse  I alt 
Antal klasser 2 2 3 4 1 12
Antal elever 41 45 63 75 19 243
Klassekvotient 20,5 22,5 21 18,75 19 20,25

 

Gymnasiet

  1.g 2.g  3.g  I alt 
Antal klasser 6 5 5 16
Antal elever 104 99 76 279
Klassekvotient 17,3 19,8 15,2 17,4

 

Pre-IB og IB

  Pre-IB / 1.IB 2.IB 3.IB  I alt 
Antal klasser 1 1
Antal elever 18 15 18 51
Klassekvotient 18 15 18 17