Herlufsholm skolebeklædning - variation af tøjvalg til undervisningstiden

Bag om skolebeklædningen på Herlufsholm

19/2-2019

Herlufsholm har mange traditioner, som går langt tilbage i historien – nogle endda helt tilbage til skolens grundlæggelse for snart 455 år siden. En af disse traditioner er den skolebeklædning, som eleverne bærer, når de er på skolen, og netop denne tradition er blandt de mest omtalte, når Herlufsholm nævnes i såvel etablerede redaktionelle medier samt eksempelvis brugergenererede sociale medier. Denne interesse skyldes sandsynligvis dels at skolens beklædning er en for omverden vældigt synlig måde hvorpå skolen udviser respekt for sit eget historiske ophav og dels fordi og i forlængelse heraf at en skolebeklædning kan virke som en elitær foranstaltning, som kan dele i højere grad end forene.

Modevidenskab har sammen med Herlufsholms kostskoleleder, Niels Christian Koefoed, taget et spadestik dybere ned i den spændende og imponerende langtidsholdbare tradition, som ligger bag den famøse skolebeklædning. I artiklen, som kan læses her, fremkommer interessante perspektiver på skolebeklædningens funktion på både et praktisk og symbolsk plan. Blandt andet behandles netop det elitære og opdelende overfor det samlende i det at have ens tøj på samt det meget væsentlige aspekt, at der i skoleuniformens betydning og/eller formål sandelig ikke skal lægges en uniformering af elevernes måde at tænke på. Tværtimod er Herlufsholm en skole, som i stærk forening med stedets gamle skikke i aller højeste grad ærer princippet om fordring for elevernes selvstændige udvikling og tankevirksomhed.

Herlufsholms skolebeklædning har fulgt med tiden, og den nuværende sammensætning er ligefrem populær blandt skolens elever, og årsagen hertil skal ifølge udsagn fra eleverne selv blandt andet findes i den samhørighed, som beklædningen skaber, men en anden vigtig detalje i forhold til tøjets grad af popularitet hos eleverne er også at det følger moden i snit og udformning. En gammel kombination af beklædningsdele, som ikke i sig selv er spor moderne, gøres altså til en attraktiv helhed, som eleverne er stolte af at bære, og som er med til at definere eleverne som Herlovianere. Det siget at klæder skaber folk. Om det er sandt, er formentlig op til megen diskussion, men det synes i hvert fald sandt at Herlufsholms klæder er med til at skabe Herlufsholms elever på en positiv måde.