DSC09012.JPG

Dimissionstale og legater 2020

24/6-2020

Kære Studenter fra Herlufsholm

”Hvorfor er det altid os det skal gå ud over” en sætning, som jeg har hørt fra ikke så få tidligere årgange her på skolen, når små justeringer af traditioner har været nødvendige, for at de kunne opretholde deres relevans.

En sætning, som man med en vis rimelighed kunne have forventet fra jer i år, hvor store begivenheder som Pøkamp, LAKI og præfektmiddag har været aflyst.

Men I har taget udfordringerne og skuffelserne med oprejst pande, og via en god og åben dialog står vi nu her i dag og kan fejre jer som studenter, på en måde, som I har været med til at sætte jeres præg på.

Jeres konstruktive tilgang til at finde løsninger og få det bedste med fra en svær situation er noget, som I også har vist, at I magtede i forbindelse med regeringsudnævnelse og maskebal tidligere på året, hvilket jeg har på skolens vegne været stolt over at kunne bemærke.

I vil blive husket som en årgang, der har vist vejen og potentialet i det gode samarbejde.

I er en årgang, der har formået at se det positive i en vanskelig situation, og det er, som nævnt, særligt kommet frem i karantæneperioden. Den ekstra tid, I har haft derhjemme og online med jeres lærere, har I formået at veksle til flotte studieretningsprojekter, som rigtig mange af jer så igen har vekslet til den hårde valuta, der hedder flotte eksamenskarakterer.

Den berømte britiske politiker og statsmand, Winston Churchill, fik gennem tiden mange æresdoktorgrader på forskellige universiteter. Det morede ham, da han havde meget svært ved at komme igennem sine eksaminer og aldrig tog en universitetsuddannelse.

Han sagde: ”Aldrig har nogen bestået så få eksamener og modtaget så mange akademiske grader”. Man kan sige, at I nærmest har overgået ham med alle årets aflyste eksamener. Nogen af jer har været kede af det, men mon ikke, der sidder en og anden, for hvem det nu er ganske godt?

En stor del af den uddannelse, I nu afslutter her på Herlufsholm, har handlet om personlig udvikling og at gøre jer dannede, at gøre jer nysgerrige, at give jer holdninger og værdier samt lære jer at være kritiske og tage stilling.

Vigtige egenskaber, som har givet jer et godt afsæt for jeres liv på den anden side af Herlufsholm, hvor I skal huske på, at det ikke kun er uddannelse og karriere, I skal tage stilling til, men også hvem I gerne vil være, og hvilken forskel I vil gøre.

Det var hverken førnævnte Churchills eller mange andres karakterer, der bragte dem på plads; det var deres dannelse og personlige udvikling.

Verden er stor og spændende, og trods aktuelle udfordringer og begrænsninger er jeres opgave netop nu ikke at gøre den mindre. Det kan man gøre på mange måder – både ved at rejse og ved at blive hjemme.

Det vigtige er, at man møder verden, hvor end man er, med åbenhed, ydmyghed og bevidstheden om, at man står på skuldrene af sin egen historie og kultur, når man mener noget.  Og at disse meninger kan og skal blive udfordret, når man møder andre menneskers historie, kultur eller måder at tænke på.

Verden ligger for jeres fødder, så vær ikke bange for at vælge! Vær ikke bange for at vælge forkert! Valg er ikke endegyldige. Måske det, I synes er et forkert valg, bringer jer et sted hen, som I ikke havde forestillet jer. Husk, at ”Fremtiden er et land, vi ikke har noget kort over.”

Så brug hjertet. Find ud af hvad, I brænder for. Når man brænder for noget, så er det vigtigt - uanset hvad det måtte være - og tilværelsen begynder at give rigtig meget mening, når man bliver dygtig til det, man brænder for. Og hvis I er i tvivl om, hvor jeres passion ligger, så lær noget!

Alt, hvad I kan lære, kan får stor værdi i jeres liv - uanset om det er fag, færdigheder eller generel lære om livet. Mens I lærer, vil I på et tidspunkt ramme det, der virkelig fanger jeres interesse. I skal turde drømme den umulige drøm – og sætte jer et mål, brænde for det, følge det og holde fast, så I kan bryde ud af jeres rammer og overskride dem.

Gå ud i midsommeren, på denne Skt. Hans dag, i skæret fra disse drømme og dette engagement. Lad den viden, den ånd og det kammeratskab, I tager med jer herfra, give næring til jeres drømmes bål.

Det kan medvirke til at bringe jer videre gennem livet, når I igen oplever svære tider – for det vil I. I kan så se tilbage på det mærkværdige forår, hvor I blev studenter, og forhåbentlig støtte jer til den startkapital, I fik med herfra.  

 

Kære Studenter, med disse ord dimitterer jeg jer fra Herlufsholm.

- Mikkel Kjellberg, Rektor.


Legatmodtagere 2020

Stik:

Peter Sonne Nøddeboe, 3.i

Anastasia Thyregod Hansen, 3.i

Josefine Lavsen, 3.a

Oliver Dorph Herbo, 3.a

Emilie Erreboe Hougaard, 3.v

Clara Mille Christiansen, 3.v

Gamle Rektors Legat (1.500 kr.):

William Heiberg-Grevy, 3.b

Pernille Dietz Legat (500 kr.):

Karl Frederik Gleichmann Andersen, 3.y

Carlsen Lange Legat (3.000 kr.):

Anna Sofie Himmer, 3.b

Gnistens Mindelegat (3.000 kr.):

Julius Benson, 3.x

Kong Konstantins Æresmedalje:

Chamilla Terp, 3.y

Næstved Museums Kunsthistoriske Legat (2.500 kr.):

Anton Stanchev, 3.y

Pilou Asbæks Legat (Litografi):

Emma Rosvang Guldbjerg, 3.i

Herlufsholm Fondens Rejselegat (10.000 kr.):

 Andreas Aarup, 3.y

Ellipsen afleveret og Herlufsholm Smykke:

Emma Rosvang Guldbjerg, 3.i

Kagerne afleveret og nye Kager:

Elias Palmkvist Bertelsen, 3.x

De Meyerske Eksamenslegater (á 1.500 kr.):

Daniel Bendix, 3.b

Lucas Huerta-Murillo Grau, 3.i