Elev fra Herlufsholm på udlandstur

Global uddannelse er fremtiden

01/2-2018

Rektor Flemming Zachariasen deler sine tanker om, hvad global uddannelse er, og hvorfor det er en af grundelementerne i Herlufsholms uddannelsessyn.Fremtiden tilhører de internationale” – sådan siger vi ofte på Herlufsholm. Det vi mener er, at dem, som gennem deres opvækst, uddannelse og livserfaringer eksponeres for et utal af kulturer og globale perspektiver, de vil blive fremtidens meningsdannere og beslutningstagere.

Hånden på hjertet, så tilhører fremtiden jo egentlig ikke nogen – den er blot til låns og lægges for en kort tid i hænderne på den næste generation. Men det er netop derfor, at vi i uddannelsessystemet har et af de mest meningsfyldte jobs i verden. Vi er jo med til at uddanne og danne morgendagens voksne.

Global og personlig uddannelse

Når det handler om personlig dannelse, bruger jeg ofte Herlufsholms grundlæggere, Herluf Trolle og Birgitte Gøye, som eksempler.

Jeg synes, det er fascinerende, at de muligvis var blandt de første danskere i Renæssancen, der synes, at uddannelse skulle række ud over de danske grænser og samtidigt inkludere dannelse, begge dele som midler til at skabe en bedre fremtid.

Meget ualmindeligt for den tidsalder, rejste Birgitte Gøye ud og blev inspireret til at grundlægge en visionær skole. Hun troede fuldt ud på, at landets fremtid skulle formes af menneskers viden og karakter fremfor af dem, der havde arvet retten hertil gennem deres privilegier. ”Gør ret!”, sagde hun.

På samme vis ser jeg også Herlufsholm som forpligtet til at fortsætte den retning, som Birgitte Gøye og hendes mand Herluf Trolle påbegyndte. Vi må undervise i de akademiske fag, der er nødvendige for elevernes videre uddannelse, men det er kun halvdelen af vores opgave. Den anden halvdel er dannelse. I mere end 10 år underviste jeg IB elever og har der igennem set, hvor vigtigt begge områder er, når vi lærer de unge mennesker at være en del af verdenssamfundet.

Kulturel læring skaber verdensborgere

Som rektor har min holdning ikke ændret sig gennem tiden.

Jeg ser, hvordan eleverne med vores uddannelser i rygsækken åbner døre til interviews og optagelse på colleges og universiteter i hele verden, men jeg ser også, at det er deres personlighed og dannelse, der lander aftalerne.

Det gør mig oprigtigt stolt at se, hvordan eleverne vokser, hvad end det er gennem demokratisk engagement i sovesalenes hverdag, fritidsprogrammets sport og life skills, kritisk tænkning i klasseværelserne eller ved deltagelse i vores mange internationale aktiviteter. Det at være kulturel årvågen, at lære om andre kulturer og verdenssyn og få venner fra hele verden er efter min mening et åben dør ud til verden for vores elever. Jeg synes, at antallet af disse døre forøges og bliver nemmere at åbne for vores elever, jo længere tid, de er hos os.

Et holistisk syn på eleverne

En skole som Herlufsholm kan ses som en fysisk, struktureret ramme, men det er i virkeligheden skolens værdier og måden, hvorpå eleverne udlever disse, der definerer Herlufsholm.

Vi satser stærkt på at udvikle og forberede vores elever til at blive verdensborgere og ser netop denne mission, som en hjørnesten for vores virke – og når dagen er ovre, er det netop dette perspektiv, som driver os. Vi uddanner og danner hele mennesker, drager omsorg for dem og skubber dem blidt videre, så de når længere end de selv troede var muligt og der igennem kommer nærmere deres fulde potentiale. Alt sammen for en bedre global fremtid.