Historiens vingesus mærkes alle steder på Herlufsholm Skole

Den midlertidige hverdag på Herlufsholm

19/3-2020

Kære Elever og Forældre

Det er en ny situation vi alle står i, med fjernundervisning, og langt de fleste kostelever hjemrejst. Jeg håber at I passer på jer selv og hinanden hvor end I opholder jer, og at vi snart kan genoptage livet, som vi kender det her på skolen.

Selvom vi er langt fra hinanden kører undervisningen videre, naturligvis i en form tilpasset omstændighederne. Det har været en stor omvæltning, for diple såvel som hørere, pludseligt at skulle planlægge og følge længerevarende virtuelle undervisningsforløb, en udfordring der er blevet grebet af alle med velvilje, og jeg er på skolens vegne stolt over at opleve hvor godt denne omstilling er gået.

Hørere, diple og forældre har alle støttet op om at opretholde en aktiv og meningsfuld hverdag, en hverdag der naturligvis ikke kan stå mål med den hverdag vi er vant til, men som sikrer, at vi får det bedste ud af situationen.

Skolens kontor opretholder fortsat normal åbningstid, og kan kontaktes telefonisk og pr. mail.

Med venlig hilsen

Mikkel Kjellberg
Rektor


 
Dear Students and Parents,

This situation of long-distance teaching and almost all of our boarders at home is new to all of us.
I hope you are taking care of yourselves and each other wherever you are, and that we can soon return to life as we know it here at school.

Even though we are far from each other, teaching continues, albeit in new ways as dictated by the circumstances. This has been quite a change for all of us – students as well as teachers – having to plan and follow extensive, virtual teaching strategies, a challenge that everyone has risen to with goodwill. On behalf of the school, I am proud of the positive manner with which this adaptation has taken place.

Teachers, students and parents have all supported and engaged in maintaining an active and meaningful daily routine, a routine that obviously cannot compare to the one we are used to, but does ensure that we make the most of the situation.

The school’s office opening hours remain unaltered, and you can contact us via phone and email.

Kind regards,

Mikkel Kjellberg
Headmaster