DSC08227.JPG

Fra universets yderste grænser til dets mindste byggesten.

18/12-2019
Tirsdag den 17/12 afholdt Herlufsholm MasterClass med den karismatiske og bogaktuelle danske forsker Holger Bech Nielsen Professor Emeritus ved NBI. Deltagende elever var skolens højniveau fysikklasser.
 
Holger Bech tog eleverne på en tur gennem den standard modellens forunderlige verden og gav et billede de mindste partiklers fysik. Med sædvanlig indlevelse blev kvantemekanikkens tilsyneladende paradokser forklaret og Standardmodellens partikler blev gennemgået. Holger Bech's egne (super)strenge blev inddraget i et forsøg på at forklare Standard modellen. Til slut belyste Holger Bech nogle af de potentielle problemer, som vi finder i Standard modellen, herunder det sorte stof (Dark matter) i universet. 
 
Hensigten med denne Masterclass er at inspirere eleverne i forbindelse med SRP og brobygning i forhold til elevernes videre uddannelse samt eventuel deltagelse i skolens talentprogram. Holger Bech Nielsen udtrykte begejstring for interessen, niveauet og engagementet hos skolens fysikelever.
 
Det overordnede formål med Herlufsholms Masterclass-program er at skabe inspiration ved at se det enkelt fag såvel som beslægtede fag i en ny sammenhæng samt at højne niveauet inden for arbejdet med de ovenstående temaer og fokuspunkter.
 
Programmet skal desuden medvirke til at skabe faglig begejstring samt træne de involverede elever i at arbejde på måder og i sammenhænge der ligger uden for de vante rammer.
 
Masterclass-programmet bygger på en treårig donation fra to af skolens tidligere elever Mads Eg Gensmann og Andreas Lehmann.
 
I indeværende skoleår fokuserer Herlufsholms Masterclass-program på de naturvidenskabelige uddannelser. Sidste skoleår havde fokus været på samfundsvidenskab.
Her har følgende personer indgået i programmet som gæsteprofessorer:
 
 
·         Lektor ved CBS Ole Bjerg – Penge
·         Forhenværende Chefredaktør Peter Wivel - Fake news og medieetik
·         Professor Peter Kurrild-Klitgaard - Valg og politik i USA