præfekter

Præfekt på Herlufsholm

01/2-2019

Præfekter er en del af Herlufsholms tradition

Der har været præfekter på Herlufsholm Skole og Kostskole i rigtig mange år. De vælges blandt skolens 3.g’ere og bærer Herluf Trolles våbenskjold på deres skoleblazer, hvor resten af skolens elever bærer Birgitte Gøyes.

En præfekt er en elev, der hjælper på de forskellige elevgårde med at få det praktiske i hverdagen til at fungere og med at få alle elever til at føle sig hjemme og som en del af fællesskabet. For eksempel kan præfekterne hjælpe med, at alle elever kommer op til tiden om morgenen, får redt deres seng og gjort klar til at komme i skole. De kan også være en støttende skulder, hvis man har hjemve eller brug for at tale med en jævnaldrende om noget, der fylder i tankerne.

Det er vigtigt at understrege, at Herlufsholms præfekter ikke er en erstatning for voksenkontakt. Skolen har i alt 9 elevgårde og på hver eneste gård bor 1-2 sovesalslærere sammen med deres familie, og de har det overordnede ansvar for elevernes hverdag og trivsel. Det er dog afgørende for vores sovesalslærere, at de gennem det gode samarbejde med præfekter kommer i mål med de mange gøremål, der hver eneste dag er på elevgårdene.

Præfektordningen er i konstant udvikling. Derfor er det også muligt, at de historier som tidligere elever fortæller om deres hverdag på kostskolen med præfekterne er anderledes end dem, der fortælles i dag. Den første præfekt blev udnævnt i 1938, og ordningen har derfor været en tradition på Herlufsholm i 80 år.

Præfekterne fortæller

Hvordan er det at starte som kostelev? 
Hvad er det bedste?
Og hvad er præfekter egentlig?

Sarah Munk, Zuzanna Karon og Charlotte Elizabeth Blixen-Finecke fra Herlufsholm fortæller om livet som kostelev.

Udvælgelse og uddannelse af præfekter

Hvert år sidst på skoleåret ansøger eleverne i 2.g om at blive præfekter, mens de går i 3.g.

Der er altid mange præfektansøgninger. Det skyldes mest af alt, at præfekterne har fyldt meget i elevernes liv på skolen, og mange elever ønsker at give det samme videre til de næste årgange. De elever, der typisk ansøger, er dem, der i forvejen nyder at træde til og give noget af sig selv uden at blive aflønnet for det. De vil gerne ofre en god bid af deres fritid i 3.g på at tilgodese andres behov frem for deres eget. Præfektskabet bliver derfor på mange måder en fortsættelse af den værdimæssige forankring, de allerede har.

Sammen med kostskoleleder og sovesalslærere vurderer Rektor de forskellige ansøgere. Der er tale om elever, som oftest har gået på skolen i flere år, og som er godt kendt af deres sovesalslærere og lærere, og som på baggrund af deres personlighed kan komme i betragtning. Eleverne skal også have et fagligt overskud, så deres indsats som præfekt ikke sker på bekostning af deres skolegang. En præfekt skal altid være en god rollemodel for de værdier, som betyder meget på Herlufsholm: engagement, ansvarlighed og faglighed.

De elever, der udvælges, får i løbet af deres tid som præfekter undervisning, blandt andet i konfliktløsning og lederskab. Det er vigtig viden, som de kan bruge i deres indsats på elevgården, men som også kan komme dem til gavn, når de senere hen forlader skolen og finder deres vej i livet.

Sympatiske og omsorgsfulde unge mennesker

De præfekter, der er på skolen i dag, og dem, man møder i TV2’s udsendelse ”Herlufsholm for livet” er unge mennesker, der påtager sig ansvaret, fordi de finder glæde i at tage imod de nye elever, have en del af ansvaret for, at elevgården får en hverdag, hvori alle trives og som gerne vil være noget for andre.

Præfekternes vigtigste opgave er derfor også at have fingeren på pulsen i forhold til deres yngre kammerater, for nogen en god ven eller veninde, en støtte, én at se op til, én at snakke med og bestemt også én, der åbner døren ind til fællesskabet.