Herlufsholm skolebeklædning - variation af tøjvalg til fritidsbrug

Skjoldet pryder brystet og skaber samhørighed

14/8-2018

Uniform eller dresscode?

Ensretning eller klart signal om tilhørsforhold og indre værdier?

I første udsendelse af ”Herlufsholm for livet”, så vi eleverne iføre sig Herlufsholms særlige skolebeklædning inden de skulle til deres allerførste spisning på skolen efter sommerferien. Den lyseblå skjorte, de mørkeblå bukser eller mørkegrå nederdel, slipset med striberne og ikke mindst blazeren med Gøye eller Trolle skjoldet på brystet. Når uniformen kommer på, er man for alvor elev på Herlufsholm.

Når vi vælger at skrive om Herlufsholms skoletøj, er det fordi tøjet spiller en central rolle i skolens og elevernes dagligdag, men ofte misforstås af omverdenen som et gammeldags middel til undertrykkelse og ensretning. Lad os derfor starte med at få et par fakta på bordet:

1. Der er mere tale om en dresscode end en uniform

Herlufsholm kalder skoletøjet for skolebeklædning og ikke uniform, fordi der er tale om en dresscode. For eksempel kan eleverne vælge mellem en række forskellige sammensætninger af tøjdele og farver, som giver mulighed for variation både fra dag til dag, men også fra elev til elev. Retningslinjerne er beskrevet i Herlufsholms folder om skolebeklædning, men det vigtigste er, at man vælger tøj i farverne mørkeblå, mørke- og mellemgrå, og at man husker altid at have den lyseblå skjorte på.

2. Skolebeklædningen styrker fællesskabet

Der er uden tvivl et rigtig stærkt fællesskab blandt eleverne på Herlufsholm. Når man starter som ny elev, bliver man synligt en del af dette fællesskab, så snart man tager skoletøjet på. Det forener de unge på tværs af klasser og årgange, og det giver eleven i 6. klasse en samhørighed med eleven i 3.g – de har noget til fælles og er en del af de fælles traditioner.

Se i øvrig Katrine og Georg fortælle lidt om skolebeklædningen i denne video - spring frem til 2:20 eller se hele videoen for at høre mere om at være elev på Herlufsholm.

 

3. Dresscoden er ikke bare pynt eller en tom skal

Når man tager dresscoden på, så handler det ikke kun om at tage sig godt ud og signalere tilhørsforhold, men ligeså meget om at man står for noget – skolens værdier. Herlufsholms elever er stolte af deres tilhørsforhold til skolen og dens historie – de er selv en del af denne historie og de ved at skolens forventning til sine elever at, er de gør ret og er ordentlige mennesker - fagligt orienterede, engagerede og ansvarlige for sig selv og andre. Herlovianer er man for livet uanset om man har dresscoden på eller ej, men mens man er elev, er dresscoden det synlige tegn herpå.

 

En vellidt tradition

Skolebeklædningen er en tradition fra gammel tid, og på Herlufsholm er vi meget glad for traditioner. Skolen har et beklædningsudvalg bestående af elever og lærere, som sørger for at forny beklædningsdelene i forhold til elevernes ønsker og under hensyn til det overordnede udtryk.

Det giver noget helt særligt at have skolebeklædning, som er svært at forstå, hvis man ikke har prøvet det. På blazeren og den lyseblå skjorte er Herlufsholms gøyeskjold – præfekter får trolleskjoldet. Skjoldene stammer fra skolens grundlæggere Birgitte Gøye og Herluf Trolle, der skænkede deres hjem til skole, og som Herlufsholm i sit daglige virke gør meget ud af at mindes med taknemmelighed. Skjoldene på blazer og skjorte viser tilhørsforhold, og bliver der igennem en forstærkning af det sammenhold, der er omkring skolen og mellem eleverne. Den lyseblå skjorte er det mest centrale element i Herlufsholms skolebeklædning og bæres af alle elever fra 6. klasse til 3.g.

Ud over fællesskabet er der mange fordele ved at have et beklædningsreglement:

  • Det gør eleverne bevidste om det signal og førstehåndsindtryk, deres tøj og soignering sender
  • Det skaber ro omkring elevernes tøjsituation, når der er mindre at tage stilling til
  • Det skaber en ramme om, at når man er i skoletøjet, er det tid til læring

Der har været enkelte andre skoler i Danmark, der tidligere har haft skolebeklædning eller skoleuniform, men som har afskaffet det. På Herlufsholm har vi valgt at bevare skolebeklædningen, og det er vores klare indtryk, at der er bred opbakning fra eleverne – de få gange, det har været på tale at afskaffe skolebeklædningen, er den største modstand kommet fra tidligere og nuværende elever. Så længe, der er opbakning til skolebeklædningen, vil Herlufsholm bevare traditionen. 

Skolebeklædning til debat

Vi får tit henvendelser fra elever rundt omkring i Danmark, som er ved at skrive en opgave om skoleuniformer, og som i den anledning søger input til, hvorvidt skolebeklædning påvirker elevernes trivsel og forekomsten af mobning. Det er et vigtigt spørgsmål, som dog også er meget svært at besvare entydigt.

Vi oplever sjældent tøjbaseret mobning på Herlufsholm, men vores holdning er også, at tøjet i sig selv ikke er årsagen til mobning, og at skoler, forældre og elever ikke må forvente, at skoletøj er en nem løsning på de relationsudfordringer og konfliktsituationer, som er en del af ungdomslivet. Man kan ikke iklæde sig noget bestemt tøj, fordi det i bund og grund er i mødet mellem børn og unge, at trivsel eller mobning opstår, og det derfor, i vores optik, er adfærd, kultur og værdier, der skal arbejdes aktivt og kontinuerligt med, hvis elevernes forhold skal forbedres.

På Herlufsholm arbejder vi fortsat med elevtrivsel og har både en antimobbestrategi og konfliktpolitik.

Hør mere om Herlufsholm

Vi har rigtig meget, vi gerne vil fortælle om Herlufsholm. Meget mere end det du bliver præsenteret for i TV2's udsendelser om skolen. Til vores åbent hus arrangementer kan du høre mere, stille spørgsmål og blive klogere på, om Herlufsholm er noget for dig.

Vores næste åbent hus finder sted lørdag d. 6. oktober. Læs mere her.