Herlufsholm holder fugleskydning

Hvilke videregående uddannelser vælger studenter fra Herlufsholm?

12/2-2019

Herlufsholm er en skole, som i høj grad forbereder sine elever på videregående uddannelse. Det kan vi se resultatet af i de landsdækkende statistikker fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT), som hvert år giver et billede af optaget på de videregående uddannelser indenfor landets grænser. Tallene fra 2018 er desværre ikke helt klar endnu, men statistikken for 2017 viser igen, at elever fra Herlufsholm er ganske godt repræsenteret på de videregående uddannelser og især på landets universiteter.

 

I 2017 blev 99 af vores studenter optaget på videregående uddannelser gennem KOT, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet for en STX-årgang. Desværre medregner KOT ikke hverken udenlandske uddannelsesinstitutioner eller forsvarets uddannelser i denne ligning, hvilket uden tvivl slører helhedsbilledet en smule for en skole som Herlufsholm med mange internationale elever. Da vi også har en del alumni, der optages på forsvarets uddannelser, må det antages at andelen af studenter, der optages på en videregående uddanelse, er ganske højt på Herlufsholm.

Tallene fra KOT viser desuden, at vores STX-studenter kommer væsentligt hurtigere igang med deres videregående uddannelser end landsgennemsnittet. Hele 75 % af vores årgange er indenfor to år optaget på en uddannelse, mens tallet på landsplan er 46 %

Oversigten over uddannelsestypernes optag fra 2017 viser, at studenter fra Herlufsholm (68 %) i langt højere grad end landsgennemsnittet (48 %) optages på universitetsuddannelser. Her er Herlufsholm i øvrigt godt repræsenteret indenfor klassiske uddannelserområder som medicin (12 %), erhvervsøkonomi (9 %), diplomingeniør (9 %)  og Jura (8 %). Landsgennemsnittet for optag på medicinstudiet er til sammenligning 5% for en STX-årgang. Den store interesse for medicinstudiet på Herlufsholm understøttes af studieretningen Life Science, som er udarbejdet og støttet af Fonden for Entreprenørskab, Københavns Universitet og medicinalfirmaet Bristol-Myers Squibb. Du kan læse mere om vores gymnasie og dets profilerede studieretninger ved at klikke her.