Anne Sophie K. Vilsbøll

Bestyrelsesmedlem

"

 

Fødselsår

  • 1970

 


Historik i bestyrelsen

  • Medlem siden 2015

Uddannelse

  • Cand.jur., Københavns Universitet (1995)
  • Student fra Herlufsholm (1988)

Erhvervskarriere

  • Partner, Horten Advokatpartnerselskab, 2016
  • Advokat, Bech-Bruun, 1998-2016
  • Konstitueret Landsdommer, Østre Landsret, 2005 og 2007

Bestyrelseserfaring

 


Særlige kompetencer

  • Jura, særlig offentlig ret, herunder forvaltningsret og miljøret. Retssager og anden form for tvistløsning
  • Ledelse og forretningsforhold

 

Linkedin