Noemi Katznelson

Bestyrelsesmedlem

Fødselsår

 • 1968

Historik i bestyrelsen

 • 2019: Bestyrelsesmedlem

Uddannelse

 • Ph.d.-grad ved Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet
 • Cand.mag. i Pædagogik og Historie fra Roskilde Universitet

Erhvervskarriere

 • 2017: Professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet i København
 • 2016: Professor MSO
 • 2013: Lektor og leder af Center for Ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet i København
 • 2009: Leder af Center for Ungdomsforskning
 • 2004: Forsker ved Center for Ungdomsforskning på DPU, Aarhus Universitet i København
 • 2000: Forsker og medstifter af Center for Ungdomsforskning, RUC
 • 1996: Forsker på RUC

Andre nuværende bestyrelsesposter

 • Bestyrelsesmedlem i VIA University College
 • Ekspertudvalg for erhvervsretning af 10. klasse, Undervisningsministeriet
 • Dommer i dagbladet Politikens Undervisningspris 
 • Advisory Board i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Advisory Board for det udsatte ungeområde, Socialstyrelsen

Bestyrelseserfaring

 • Bestyrelsesmedlem i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
 • Medlem af ekspertudvalg nedsat af statsministeren under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling mhp. at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse (FGU-uddannelsen)
 • I formandskabet i Rådet for Ungdomsuddannelser under Undervisningsministeren
 • Næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeren
 • Advisory Board med fokus på de unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne i regi af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsborgmester
 • Medlem af den rådgivende komité for Kronprinsparrets Sociale Pris nedsat af Bikubenfonden
 • Medlem af stakeholder advisory board i tilknytning til forskningsprogram på CBS om udviklingen i ungdomsarbejdsløshed i Europa under EU’s syvende rammeprogram
 • Medlem af dialoggruppen omkring Ny Nordisk Skole nedsat af Undervisningsministeren
 • Forretningsudvalget i Det Kriminalpræventive Råd
 • I Københavns Kommunes ungdomskommission
 • I KL’s ekspertpanel på ungeområdet

Særlige kompetencer

 • Forskning, undervisning og vejledning
 • Unge, ungdomsliv og uddannelse

 

Linkedin