Herlufsholm har en flot fysisk samling

Her er ikke plads til ligegyldighed

Herlufsholm har fokus på faglighed og har derfor også en forventning om, at du er interesseret i at udvikle dine faglige og personlige evner, og at du har viljen til at blive en del af livet og fællesskabet her på skolen. Her skal alle elever tage ansvar for egen og andres trivsel, give plads til forskellighed og udfoldelse af personlige interesser.

I optagelsesprocessen vurderes både dine evner og motivation. Disse forudsætninger er ikke nødvendigvis betinget af bestemte karakterer, men det kræver et fagligt overskud at være elev på Herlufsholm.

Grundskolen

Optagelse til grundskolen sker udelukkende baseret på ansøgning og samtale.

 

Gymnasiet og IB

Undervisningsministeriets overordnede regler for optagelse på STX direkte efter 9. eller 10. klasse følges også på Herlufsholm. Det betyder, at ansøgere skal:

Ved optagelsen til gymnasiet bliver der lagt stor vægt på grundskolelærernes anbefaling og sidste standpunktskarakter. Optagelse er ikke nødvendigvis betinget af bestemte karakterer i 9. og 10. klasse, men vi forventer som udgangspunkt et karakterniveau på mindst 7 i dansk, engelsk og matematik ved standpunktskarakteren givet i marts.

Kommer du fra udlandet?

Ansøgere fra udlandet har ofte ikke et traditionelt, dansk uddannelsesforløb. Hvis du har gået på en international skole eller lignende indkaldes du altid til en samtale, hvor dine faglige forudsætninger drøftes, og hvor vi danner os et indtryk af såvel disse forudsætninger som din motivation. Ansøger du om optagelse på Pre-IB eller IB Diploma skal du tage en optagelsesprøve i engelsk og matematik.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.