Ridder foran Herlufsholm

Tag på en tidsrejse

Vi kan bestemt anbefale jer at tage en stille gåtur rundt blandt bygningerne i sommerferien. Her er vejret skønt, områderne grønne og stemningen rolig og stille. Herlufsholm Skole og Gods giver jer et vindue ind i stedets dybe, historiske rødder og kan med sin variation i arkitekturen vise jer en udvikling, der startede i 1100-tallet.

Print denne side ud og brug billedet her til at hjælpe jer på en selv-guidet rundtur. I kan også tage en virtuel rundtur her på siden.

Punkt 1: Biblioteket

Når I ankommer til Herlufsholm ad Nyvej vil en majestætisk bygning på venstre hånd byde jer velkommen. Kig ind af vinduerne og I vil se rækkevis af bøger. Til daglig kalder eleverne denne bygning for DEK, en forkortelse af discipel-bibliotek og naturligvis baseret på skolens traditionelle Herlovianersprog. Bygningen blev opført i 1915 og indviet af den daværende konge Christian X. Den smukke bygning blev første gang taget i brug ved skolens 350 års jubilæum.

Biblioteket rummer en bogsal og en sidebygning. Bogsalen er bygget med to rækker søjler delt i et midterskib med fem 9-meter høje krydshvælvinger og to sideskibe, der hver har en 5-meter høj tøndehvælving. Reolerne er konstrueret af jern og delt i to etager. I tre af bogsalens hjørner fører stentrapper op til et jerngalleri, der udgør den anden etage. I sidebygningen finder man to klasselokaler til 6. klasse. Våbenskjold fra tidligere forstandere pryder bogsalens sydlige gavl, og hvis I tager en tur rundt om hele bygningen, kan I se stifterens eget våbenskjold afbilledet på det store vindue i nordgavlen.

Da taget i 1999 blev udskiftet på østsiden af hovedbygningen, blev bogsalen indrettet på ny med funktionerne til et moderne skolebibliotek, samt adgang til skolens IT-netværk.

HM Dronning Margrethe indviede det ”nye” bibliotek på Herluf Trolles fødselsdag i januar 2000.

Punkt 2: Sygehuset

På den anden side af vejen, trukket en smule i ly fra nysgerrige øjne, ser I skolens sygehus. Selvom bygningen selvfølgelig ikke huser et egentlig sygehus, så bruger skolen denne lidt gedigne bygning til elever, der er skidt tilpas eller syge. I ægte Herlovianerstil har bygningen fået navnet SUS – en sammentræning af sygehus.

Selve bygningen stammer fra 1906 og har løbende undergået en modernisering. Forholdene i sygehusafdelingen er forbedret med moderne toilet- og badeforhold, samt nye, velisolerede gulve overalt i sygestuerne og gangen. Selve bygningen har fået centralvarme, nyt tegltag, bygningsmæssige ændringer af lejligheden og indgangspartiet, samt en bedre udnyttelse af første etage.

Punkt 3: Klosterbygningen og kirken

I vil uden tvivl genkende kirken og klosterbygningen, når I går mod dem. Foran jer ser I Herlufsholms ældste bygninger og muligvis kæreste minde om skolens grundlæggelse. Klosterets første bygninger blev bygget i slutningen af 1100-tallet. De blev brugt af benediktinermunke, der slog sig ned og boede her frem til 1559, hvor den sidste rejste. Siden dengang er flere bygninger kommet til, nogle er fjernet og mange er gennem tiden renoveret i takt med skolens behov og den tekniske udvikling.

Kirken er bygget af munkesten, oprindeligt i romansk stil med bjælkeloft, men efter en brand i 1261 valgte man at forhøje murene, og kirken fik de gotiske, spidsbuevinduer, som I kan se i dag. Hvis I kommer på det rigtige tidspunkt, kan I måske tage en stille tur ind i selve kirken, hvor I kan mærke tidens ånd i form af forskellige arkitektoniske tidsaldre, men også skolens ånd i de forskellige mindeværker for Herluf Trolle og Birgitte Gøye, samt deres slægt. Klik endelig ind på vores side om klosterkirken og print informationerne ud, hvis I ønsker en præsentation af kirkens indre udsmykning.

Klosterbygningen er Herlufsholms centrale bygning. Kig ned langs siden af bygningen ud mod vejen. Måske kan I forestille jer, hvorledes munkene har ført beskedne, fromme liv bag disse vinduer. I dag rummer klosterbygningen blandt andet skolens spisesale og festsal. Desuden finder klosterbygningen plads til køkken, rum til tøj- og linnedhåndtering, repræsentationslokaler, samt undervisningslokaler til musik og formning.

Punkt 4: Skolebygningen

I befinder jer nu i skolens centrum og kan muligvis fornemme, hvorledes vores elever må føle, når de til fugleskydning og åbent hus i august står bag dørene i skolebygningen, klar til at marchere ud i deres flotte skolebeklædning med solen højt på himlen og det danske flag vajende i vejret, omgivet af venner og familie.

Skolebygningen bliver traditionen tro kaldt Skygningen. Oprindeligt var en lade fra 1793 placeret på stedet, men den blev ombygget i 1809-12 og igen i 1853, hvor man valgte at forhøje bygningen med en etage. I 1991 blev bygningens facader malet røde igen efter et årti med tilnavnet ”Hvidebygningen”.

I dag indeholder bygningen undervisningslokaler i stueetagen og værelser til eleverne på 1. og 2. sal.

Punkt 5: Museumsbygningen, Fysikum og Godskontoret

Herlovianere kalder museumsbygningen for Mygningen. Selve bygningen stammer fra 1876 og blev i 1955 udvidet med en ny etage ovenpå østfløjen. Herlufsholms museum indeholder nogle fantastiske samlinger, der blandt andet byder på en enestående naturhistorisk samling, et eksempel af det store, danske botanikværk ”Flora Danica” og en kopi af gavebrevet fra 1140, der viser Danmarks ældste, bevarede håndskrift.

På 1. og 2. sal af museumsbygningen er flere elevværelser.

I 1959-60 undergik bygningen en markant ændring, idet skolen opførte Fysikum – en 1-etages bygning i røde mursten og med fladt tag – i tilslutning til museumsbygningens vestfløj. Fysikum huser skolens klasseværelser til undervisningen i fysik og kemi. Bygningen blev senere udvidet og renoveret i 2012-13.

Den gule bygning ved siden af museumsbygningen er Godskontoret. Godset forvalter blandt andet Herlufsholms områder og her kan man købe et ridekort til skovene eller et fiskekort til Susåen.

Punkt 6: Mellem gammelt og nyt

Mens I går ind mellem Skolebygningen og Museumsbygningen, lægger I muligvis mærke til et skift i bygningernes arkitektur. Bygningsrækken fra Lassengården til Fysikum danner nemlig overgangen mellem ”det gamle” og det ”nye” Herlufsholm. For at skabe plads til udbygning, blev det i 1967 nødvendigt at nedrive avlsgården og i 1968 blev den lille gymnastiksal, Galen, bygget. Galen bruges i dag til undervisning i drama samt til caféaftener for skolens elever. Længere borte ses vandtårnet med den imponerende observatoriekuppel øverst.

Punkt 7: Elevgårdene

Når I fortsætter vejen rundt forbi Trollehallen, kommer I om til skolens elevgårde. Det er her kosteleverne bor. I bemærker nok, at bygningerne her virker mere moderne, og det skyldes at mange af de store nybyggerier på skolen fandt sted i løbet af 1960’erne. Arkitekten var kgl. Bygningsinspektør J. Stærmose og i 1971 beskrev han den arkitektoniske idé således:

”Ved fastlæggelsen af bygningernes opførelse er det tilstræbt at søge skabt en bygningstype, der med tiden kunne give det nye anlæg et ensartet præg og samtidigt slutte sig til det eksisterende anlægs arkitektur. Der er derfor som grundtype valgt en lidt robust bygningsform, opført i murværk og med tegltag og kraftigt understregede vindues- og gesimsvirkninger.”

Det er værd at bemærke den elevafdeling, der hedder Lassengården, når I går tilbage mod Skolebygningen. Lassengården er renoveret og ombygget i flere etaper siden sin indvielse i maj 1957. Bygningerne bærer dels deres navn efter deres velgører Emil Lassen og hans hustru, men er ligeså meget et minde om Kaptajn Lassens søn, krigshelten Anders Lassen, som faldt i britisk krigstjeneste under 2. Verdenskrig

Punkt 8: Nyhave og Susåen

Når I er tilbage på gårdspladsen foran Skolebygningen, kan I gå forbi den grønne plads og ned mod Susåen. Der er sket en gennemgribende renovering af området mellem skolen og Susåen, som vi er sikre på, at I vil værdsætte. På de store, grønne arealer har I nemlig rig mulighed for at nyde en picnic, fodre åens mange ænder eller I kan spadsere hen til Nyhave og nyde det dejlige, grønne område.

Har I lyst til mere, kan I følge stien gennem skoven og ind mod byen. Herlufsholm skove er fyldt med forskellige træsorter og et rigt dyreliv. Se mere om skovene herinde på hjemmesiden, hvis I har lyst til at kombinere en tur til Herlufsholm med en gåtur i de dejlige skove.