Kirkegård red.jpg

Et sidste hvilested

Valg af gravsted

Herlufsholm Kirkegård tilbyder en række forskellige gravstedsformer, kendte som ukendte, til både kister og urner. For de kendte gravsteder gælder det, at de kan fornyes ved udløb, at ægtefæller og andre pårørende også kan begraves i gravstedet, samt at familien kan overvære nedsættelsen af kiste eller urne.

Fredningstiden på Herlufsholm kirkegård er for kistegravsteder på 25 år og for urnegravsteder på 10 år.

Gravstedsformer

  • Kistegravpladser og urnegravsteder i græs
    Markeres ved gravmindet og har eventuelt beplantning omkring dette, dog ikke mere end på én kvadratmeter. Der kan anbringes et gravminde og forskellige typer af beplatning. Kirkegården står for vedligeholdelsen.

  • Gravsted med hæk
    En kistegravplads eller et urnegravsted med hæk omkring og bunden udlagt med perlesten. Der kan anbringes et gravminde og forskellige typer af beplantning. Kirkegården står for vedligeholdelsen.

  • Fællesgrav
    En ”ukendt” fællesgrav i den forstand, at urnen placeres på en anonym plads og ikke markeres. Dækket med perlesten. Der kan lægges afskårne blomster på pladsen og der kan plantes i den fælles blomsterplads. Vedligeholdelsen er inkluderet i etableringen. Pårørende kan ikke deltage ved en urnenedsættelse på den ukendte grav, men oplyses selvfølgelig om, hvor urnen er sat ned.

Kontaktoplysninger

Henvendelser vedr. gravsteder:
Graverkontoret, v. graver Finn Dal
Kontortid: Mandag – Fredag kl. 11:30-13:00
Herlufsholm Allé 163, tlf.: 55 75 12 97, e-mail: fd@herlufsholm.dk

Se kirkegårdens vedtægter her.

Henvendelser vedr. fakturering:
Godskontoret Kontortid: Mandag-torsdag kl. 08:00-15:00 og Fredag kl. 08:00-14:30
Herlufsholm Allé 170, tlf.: 55 75 35 01, e-mail: oekonomi@herlufsholm.dk
Kirkegårdsværge direktør Tim Petersen, e-mail: tp@herlufsholm.dk