Kirkegård.jpg

Herlufsholm Sogn

Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods ejer Herlufsholm kirke og Herlufsholm Sogn anvender den som sognekirke.

Oprindeligt hed klosteret Næstved Sct. Peders Kloster, men i 1300-tallet begyndte man at kalde klosteret for Skovkloster grundet dets beliggenhed. Under Reformationen i 1536 blev klosteret nedlagt og i 1559 forlod den sidste munk det gamle Skovkloster. Kongen byttede da ejendommen med Herluf Trolle, som omdøbte det til Herlufsholm og grundlagde skolen sammen med sin hustru, Birgitte Gøye, i 1565.

Kirkegården

Den første begravelse på Herlufsholm Kirkegård fandt sted i 1804. Tidligere var der foretaget begravelser inde i kirken, samt i området nord og vest for kirken.

Kirkegården blev grundlagt af Herlufsholms daværende forstander, Christian von Brandt, der ansøgte om tilladelse til at begrave Rektor Johan Ludvig Bernth i en høj nord for skolen, der kaldtes Kakkelovnsskoven. Kirkegården hed dengang ”Gravlunden”, men blev senere omdøbt til ”Mindelunden”.

Kirkegården blev i årene fra 1804-1835 kun brugt af ansatte på Herlufsholm Skole og Gods og deres familier. I dag er kirkegården ejet af Stiftelsen og fungerer som kirkegård for Herlufsholm sogn.

Den 18. maj 2022 inviterer Herlufsholm Kirkegård til inspirationsdag med fokus på bæredygtighed på arbejdspladsen. Læs mere her

Mere information

Find information via nedenstående link om sognets aktiviteter, Herlufsholm Kirke og Kirkegård.