Kirkegård.jpg

Herlufsholm Sogn

Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods ejer Herlufsholm kirke og Herlufsholm Sogn anvender den som sognekirke.

Oprindeligt hed klosteret Næstved Sct. Peders Kloster, men i 1300-tallet begyndte man at kalde klosteret for Skovkloster grundet dets beliggenhed. Under Reformationen i 1536 blev klosteret nedlagt, og i 1559 forlod den sidste munk det gamle Skovkloster. Kongen byttede da ejendommen med Herluf Trolle, som omdøbte det til Herlufsholm og grundlagde skolen sammen med sin hustru, Birgitte Gøye, i 1565.

Kirkegården

Den første begravelse på Herlufsholm Kirkegård fandt sted i 1804. Tidligere var der foretaget begravelser inde i kirken samt i området nord og vest for kirken.

Kirkegården blev grundlagt af Herlufsholms daværende forstander, Christian von Brandt, der ansøgte om tilladelse til at begrave rektor Johan Ludvig Bernth i en høj nord for skolen, der kaldtes Kakkelovnsskoven. Kirkegården hed dengang ”Gravlunden”, men blev senere omdøbt til ”Mindelunden”.

Kirkegården blev i årene fra 1804-1835 kun brugt af ansatte på Herlufsholm Skole og Gods og deres familier. I dag er kirkegården ejet af Stiftelsen og fungerer som kirkegård for Herlufsholm sogn.

Mere information

Find information via nedenstående link om sognets aktiviteter, Herlufsholm Kirke og Kirkegård.