Fugleskydning 3.jpg

Vejledning og omsorg

Der er mange ting, der rør' sig, når man er ung, og sommetider får man brug for at vende tingene med en voksen, der ikke selv er involveret i sagerne.

I forbindelse med Corona lavede tre af skolens vejledere denne hilsen:

Ingen læring uden trivsel, ingen personlig udvikling uden tryghed! På Herlufsholm går vi meget op i, at alle har det godt. Det sørger vi for på mange forskellige måder. Både i den almindelige måde, vi omgås hinanden på, og ved hjælp af en række forskellige initiativer.

- Fx har alle elever på Herlufsholm en mentor. Det gælder, uanset hvilken årgang du er på. Din mentor har fokus på lige netop din trivsel og udvikling.

- Bor du på skolen, har du desuden en sovesalslærer. Det er hans eller hendes vigtigste opgave at være den, du altid kan gå til. 

- Fælles for både grundskole og gymnasie/IB er små klasser og faste lærere. Vi prioriterer, at der er tid til at se og høre hver eneste elev, og at lærerne får mulighed for at lære dem rigtig godt at kende. Det, mener vi, giver de bedste rammer for at møde eleverne, der hvor de er, og hjælpe dem til at udvikle sig derfra. Klasseloftet er lavt i alle klasse – både i grundskolen og gymnasiet – på 14,5-22 i grundskolen og på 18-24 i gymnasiet/IB.

Herlufsholm er i det hele taget en tryg skole at gå på. Vi lægger vægt på en god, hjemlig stemning, og at der altid er en voksen i nærheden, du kan gå til.

- I grundskolen er det fx din klasselærer, der har det overordnede ansvar for, at du og dine kammerater trives. Det sker bl.a. i samarbejde med vores trivselsteam. Her spiller vores ungerådgiver en særlig rolle. Ungerådgiverens dør står altid åben for en god og forstående snak i trygge rammer med en kompetent voksen.

- Når du starter i grundskolen i 6. klasse eller i 1.g i gymnasiet, lægger vi desuden altid ud med en introuge. Her lærer du og dine kammerater skolen og hinanden rigtig godt at kende. I det hele taget er den første tid præget af en lang række forskellige aktiviteter og arrangementer, der ryster jer rigtig godt sammen, fx udflugter, biografture og meget andet. Følg os på Facebook og Instagram – så får du et indblik i nogle af alle de mange aktiviteter.

- I gymnasiet, hvor den personlige udvikling især tager fart, har vi et særligt program for de elever, der gerne vil være med til at gøre klassen og skolen til et endnu mere levende fællesskab. Det sker bl.a. gennem vores Trivselsambassadør-ordning. Her uddannes fire elever pr. klasse til i særlig grad at kunne booste klassens sammenhold. Uddannelsen omfatter bl.a. kurser i sprogbrug, kommunikation, networking, igangsætning af aktiviteter, selvkontrol og håndtering af modstand.

- Vi har endda vores eget lille ’sygehus’, SUS, med en sygeplejerske, der passer godt på dig, hvis du bliver syg, kommer til skade, eller hvis du har brug for snak.

Og så er der maden. På Herlufsholm får du rigtig god mad – sund og nærende kost. Og dit tøj bliver vasket, og der bliver gjort rent på dit værelse, når du er kostelev. Det giver overskud til den personlige og faglige udvikling.

Endelig er både skoleområdet og Næstved by steder, hvor du trygt og sikkert kan bevæge dig rundt. Kommer du fra udlandet, vil du i det hele taget opleve, at Danmark er et utroligt nemt og sikkert sted at være ung.

På Herlufsholm Skole har vi som beskrevet ovenfor en række tilbud til eleverne. Som udgangspunkt kan eleverne til enhver tid tage fat i deres klasselærer, mentor eller sovesalslærer. Ønsker de at tale med én, der er udenforstående, tilbyder skolen helt konkret nedenstående muligheder:

Ungerådgiver Maria Lorentzen

Tlf. 51 34 39 60 eller mail mlo@herlufsholm.dk

Maria beskæftiger sig med alt, hvad der har med trivsel at gøre på skolen i forskellige henseender. Hendes primære rolle er samtaler med eleverne – hun er til for dem og er deres ambassadør. Maria varetager også rådgivning, coaching, vejledning, SSP-samarbejde, ansvarlig for trivselsambassadørudvalget, forebyggende indsatser og konfliktløsning/rundbordssamtaler. Henvendt til gymnasie og IB.

Maria er i gang med at tage en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi og metode.

Trivselslærer Henriette Holde Jørgensen

SMS på 28 57 79 74 eller mail hhj@herlufsholm.dk

Henriette tager sig af elever, der føler angst eller har bekymringstanker omkring skolelivet, fx frygt for gruppearbejde, dårlige karakterer eller præstations- og/eller eksamensangst. Henvendt til grundskole.

Skolevejleder i grundskolen Marie Louise Pedersen

Mail mlp@herlufsholm.dk

Marie Louises funktion er at vejlede grundskolens elever i deres ungdomsuddannelsesvalg samt i samarbejde med grundskolens lærere at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. På baggrund af uddannelsesparathedsvurderingen er det Marie Louises opgave at vejlede og støtte eleverne i deres uddannelsesvalg i samarbejde med elev, forældre og lærere. Marie Louise varetager den overordnede planlægning af arbejdet for afgangsklassernes uddannelsesplaner i samarbejde med klasselærerene. Marie Louise arbejder meget engageret og motiveret for at hjælpe alle elever i grundskolen – herunder at hjælpe eleverne til at se muligheder frem for begrænsninger og støtte dem ved behov.

Studievejledere i gymnasiet og IB Ingrid Sinding, Charlotte Fausing & Birgitte Berner

Mail isi@herlufsholm.dkcfa@herlufsholm.dk & bbe@herlufsholm.dk

Studievejlederne orienterer om uddannelsesmuligheder i forbindelse med overgangen fra grundskole til gymnasium/IB samt efter studentereksamen. Studievejlederne tilbyder hjælp til at udforme ansøgning til universiteter i udlandet, til at udvikle effektive studieteknikker og til at holde det faglige fokus samt hjælp til afklaring om karrieremuligheder. Studievejlederne arrangerer også brobygningen for elever internt og eksternt, som ønsker at komme på besøg i en gymnasie- eller IB-klasse.

Sygeplejerske Mie Sehested

Tlf. 55 75 35 80 eller mail as@herlufsholm.dk

Det er muligt at møde Mie på SUS på hverdage kl. 7.30-19 (søndag kl. 9-11). Mie bor på SUS og kan konsulteres på telefon og være behjælpelig med stillingtagen til akutte problemer døgnet rundt. Eleverne (primært kostelever) kan være indlagt på SUS, når de er syge og derfor ikke bør være på elevgården af hensyntagen til både den syge elev, så denne kan få let behandling, samt til de andre elever, så de ikke bliver smittet. Mie varetager det daglige arbejde med omsorg for og behandling af primært kostelever på SUS, herunder indlæggelser, skadestue, henvisning til læge eller andre fagpersoner, bestilling af receptmedicin, kørsel og så videre. Mie tager sig også af akut behandling af skolens elever ved småskader eller brug for håndkøbsmedicin. Mie hjælper også til med udredning af elever, der er i dårlig trivsel, i samarbejde med lærere, sovesalslærere, ungerådgiver og skoleledelse – hun tilbyder ligeledes støttende samtaler med de unge.