Uddannelser.jpg

Uddannelser

Herlufsholms grundskole

Når eleverne starter i grundskolen på Herlufsholm i 6. klasse, kommer de fra mange forskellige baggrunde og skoler. Indskolingsforløbet i 6. klasse har derfor fokus på omsorg, læringsmiljø og samvær for derigennem at skabe fundamentet for den bedst mulige start.

7., 8. og 9. klasse er en del af forberedelserne til videre uddannelse. Udskolingsforløbet har fokus på at gøre eleverne studieparate ved at lære dem at planlægge og administrere deres studietid selvstændigt. For de elever, som ønsker et ekstra år med fokus på at blive klar til gymnasiet, tilbyder Herlufsholm en 10. klasse kaldet 10GO. Det er et skoleår, hvor målet er at gøre eleverne skolestærke, så de har overskud i overgangen til en gymnasial uddannelse.

Herlufsholms gymnasium

Gymnasiet på Herlufsholm sætter faglighed i højsædet. Her får eleverne de studiekompetencer, der kræves på videregående uddannelser i Danmark og udlandet. Alle elever tildeles en mentor blandt deres lærere, som understøtter deres faglige og personlige udvikling løbende.

Der tilbydes studieretninger inden for nedenstående 4 hovedområder med hver sit fokus:

  1. Sprog og Business (samfundsvidenskabelig og sproglig)
  2. Global Kommunikation & Medier (sproglig)
  3. Samfund & Business (samfundsvidenskabelig)
  4. Politik & Journalistik (samfundsvidenskabelig)
  5. Teknologi - energi og rumfart (naturvidenskabelig)
  6. Musik & Formidling (kunstnerisk)
  7. Life science (naturvidenskabelig)

 

Herlufsholms internationale uddannelser

For elever med et internationalt udsyn, tilbyder Herlufsholm Pre-IB og IB Diploma. IB Diploma uddannelsen er et to-årigt universitetsforberedende program, der er internationalt anerkendt, og hvor der udelukkende undervises på engelsk. Som forberedelse hertil udbydes Pre-IB, som gør eleverne klar til den meget krævende IB-uddannelse ved at styrke elevernes refleksive og faglige evner.

Har du spørgsmål?

Kontakt os gennem denne formular. Vi er altid parat til at hjælpe.

Åbent hus

Få en rundvisning og oplev skolen, mød vores elever og lærere og hør om vores forskellige uddannelser.