HERLUFSHOLM EMF IMAGE V409

STX på Herlufsholm

Vælg STX på Herlufsholm og sæt fokus på dine ønsker for fremtiden.

Vi tilbyder dig en faglig stærk, gymnasial uddannelse, der kombineret med et internationalt udsyn og klassisk dannelse forbereder dig til universitetet og et liv som verdensborger. Du vil få en bred viden indenfor humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. STX sigter mod almen dannelse og er for dig, der ønsker en bred viden om og forståelse af din omverden og dit historiske ståsted.

Faglighed og udvikling

Vores mål er, at du dygtiggør dig mest muligt. Du vil fra starten på STX i 1.g blive tildelt en mentor blandt dine lærere, som følger og støtter dig gennem løbende samtaler. Din mentor vil inspirere, guide og vejlede dig til at opnå bedre resultater og holde fokus, selvom livet som elev til tider er udfordrende.

En række tilbud danner rammen om din faglige udvikling. Du kan deltage i studiecafé, bruge vores studieområder til gruppearbejde og samlæsning eller tage ekstraundervisning enten alene eller på små hold. Har du et særligt område, du brænder for og fagligt overskud, tilbyder Herlufsholm også mulighed for at deltage i nationale, faglige konkurrencer og aktiviteter igennem vores talentprogram.

Faglighed er vigtigt, men din personlige udvikling er en del af den dannelse, vi ønsker du tager med dig herfra. Vi vil gerne se dig vokse som menneske, og derfor tilbyder vi et væld af fritidsaktiviteter, der lader dig udfolde dit kreative talent, udfordrer dig fysisk, samarbejdsmæssigt og som kræver lederskab og gennemslagskraft. Gennem vores internationale tilbud kan du komme på udveksling og konferencer og derigennem skabe et internationalt netværk.

STX's struktur

Herlufsholms STX tilbyder er en 3-årig ungdomsuddannelse, der er opdelt i et grundforløb på cirka 3 måneder efterfulgt af et studieretningsforløb på godt 2 ½ år.

Når du starter på STX, påbegynder du en faglig og personlig rejse, hvor målet er at gøre dig klar til en videregående uddannelse. Du vil starte med et grundforløb på cirka 3 måneder, som hjælper dig med at afklare, hvilken studieretning, der er den rette for dig. Her bliver du introduceret til et repræsentativt udvalg af gymnasiets fag og Herlufsholms studieretningsudbud. Efter de 3 måneder vælger du en af skolens studieretninger, og du kommer derefter i den studieretningsklasse, som bliver din faste klasse resten af tiden hos os.

Du kan læse mere om studieretningerne på Herlufsholm i denne folder.

 

Mere information

Studieretninger

Herlufsholm udbyder studieretninger indenfor alle 4 hovedområder, hver især med forskellige muligheder for kombination af studieretningsfag og valgfag. Klik dig ind og læs mere om det område, der har netop din interesse.