Moderne skolegang på et fundament af stærke traditioner

Vision

Historiens vingesus skaber rammerne om moderne dannelse på Herlufsholm.

Vores faglighed er blandt verdens bedste målt på trivsel og resultater. Den enkelte udfordres og støttes til konstant faglig og personlig udvikling.

Det herlovianske fællesskab hviler på skolens historie, traditioner og værdier som ansvarlighed, faglighed og engagement.

 

Mission

Vi vil sikre, at grundlæggernes idealer om lærdom og dannelse videreføres i pagt med tiden, og at Herlufsholm er en sund og økonomisk stærk virksomhed.

Herlufsholms bærende værdisæt udgør et sammenhængende og godt fundament for den opdragelsesrolle, Herlufsholm påtager sig. Det giver eleverne det bedste grundlag for deres videre tilværelse og Herlufsholms medarbejdere optimale forudsætninger for at videreudvikle Herlufsholm.

 

Værdier

Ud fra en historisk bevidsthed bygger Herlufsholm stadig på et dansk kristent dannelses- og kulturgrundlag. Respekten for det enkelte individ og troen på alles ligeværd som mennesker udmønter sig i en gennemført åbenhed og venlighed. Hverdagen er præget af imødekommenhed, høflighed og humor i omgangen med andre mennesker.

Herlufsholms kerneværdier er faglighed, engagement og ansvarlighed.

 • Faglighed
  I fagligheden ligger en kilde til at undre sig og være nysgerrig og åben over for alt det, der kalder på indsigt og en dybere forståelse. Helt konkret består faglighed i at forstå og føle sig ansvarlig for de faglige krav, uddannelsen stiller. Det er vigtigt at opleve, at man får fast grund under fødderne, når man arbejder bevidst med at udvikle sine færdigheder – i en proces, hvor tingene bliver interessante og en del af den personlige udvikling. Både i det faglige arbejde og de mange muligheder for alsidig udfoldelse i fritiden gælder det om at gøre sig umage og yde sit bedste.

 • Engagement
  På Herlufsholm er der ikke plads til ligegyldighed. Vi går op i, hvad vi foretager os, og vi søger at forpligte os til vore handlinger, store som små. Elevinitiativer på mange fronter er med til at understøtte engagement og lederevner – både når det gælder velgørende arbejde, deltagelse i udvalg og hverdagens mange andre aktiviteter.

 • Ansvarlighed
  Ansvarlighed er at tage ansvar for sig selv og for hinanden, at føle sig forpligtet på sin egen udvikling og have blik for andre, at finde et ståsted og skabe råderum for andre og se sig selv i samspil med den verden, vi lever i. Ansvarlighed er også at være åben og udvise tolerance over for verden og kulturelle forskelligheder.
  De rammer, der gælder for undervisning og kostskole, er med til at strukturere elevernes hverdag og skabe den tryghed, der er forudsætning for at udvikle individuelle evner i en blanding af indordning og selvstændighed, hvor det bliver helt naturligt at udfolde sin personlighed og samtidig være loyal og hjælpsom og føle sig ansvarlig for kammerater og skole.